Ompelija-artesaani

Ammatti

Ompelija-artesaanit suunnittelevat ja valmistavat vaatteita sekä muita tekstiilituotteita erilaisista materiaaleista. Työpaikkoja on pienissä ompelimoissa ja ateljeissa sekä vaatetusteollisuudessa, vaatetusliikkeissä ja kangaskaupoissa. Työssä tarvitaan tekstiilitöiden osaamista, kädentaitoja, luovuutta, tyylien ja trendien tuntemusta sekä asiakaspalvelutaitoja.

Ompelimot. Ateljeet. Vaateliikkeet. Sisustusliikkeet. Kangaskaupat. Käsityötarvikeliikkeet. Pukuvuokraamot. Teatteripuvustamot. Vaatetusteollisuuden tuotantolaitokset. Yrittäjinä omissa liikkeissä.

Selaa työpaikkoja: Ompelija-artesaani

Ompelija-artesaanin työssä tarvitaan kädentaitoja, luovuutta ja asiakaspalvelutaitoja. Artesaanin on hallittava työssä käytettävät välineet, koneet ja alan eri työmenetelmät sekä tunnettava materiaalit. Työt on osattava tehtävä laatutietoisesti. Materiaaleja on osattava käyttää taloudellisesti.

Oma-aloitteisuus ja kyky itsenäiseen työskentelyyn ovat tarpeen. Vuorovaikutustaidot sekä kyky ilmaista itsensä selkeästi ovat myös tarpeen. Työ edellyttää hyvää tyylitajua ja visuaalista silmää. Huolellisuus ja tarkkuus ovat työssä tarpeen. Ammatissa on tunnettava pukeutumisen etiketti sekä seurattava vaatetusalan muotia ja trendejä.

Tietotekniikan käyttötaidot ovat tarpeen mm. esityskuvien toteuttamisessa ja tietokoneavusteisessa kaavoituksessa. Yrittäjinä toimivat tarvitsevat yrittäjyyteen liittyvää osaamista kuten esimerkiksi markkinoinnin ja kustannuslaskennan taitoja sekä verotukseen liittyvää tietämystä.

Työssä on otettava huomioon ergonomia.

Toisella asteella voi suorittaa taideteollisuusalan perustutkinnon artesaani verhoilu-, sisustus- tai saamen käsityöalaan erikoistuen. 

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Ammattitaidon kartuttua voidaan suorittaa myös tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Suuri osa ompelija-artesaaneista toimii yksityisyrittäjinä, joiden ansiot määräytyvät liiketoiminnan kannattavuuden mukaan.

Tekstiili- ja vaatetusteollisuus ry:n jäsenyrityksissä palkkaus perustuu Tekstiili- ja vaatetusteollisuuden työehtosopimukseen, joka on solmittu Kulutustavararyhmä ry:n sekä TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n välillä. Käytössä on tunti-, viikko- tai kuukausipalkka tai kappale- tai aikaurakkapalkkaus.

Vähittäis- ja tukkukaupassa sovelletaan kaupan työehtosopimusta.