Palvelumuotoilija

Ammatti

Palvelumuotoilijat muotoilevat yritysten tarjoamia palveluja sekä kuntien ja valtion julkisia palveluja käyttäjälähtöisemmiksi sekä parantavat palvelukokemusta ja asiakaskokemusta. Tehtäviin kuuluu tiedonkeruuta, analysointia, ideointia ja suunnittelua. Työpaikkoja on esimerkiksi muotoilutoimistoissa ja palvelualojen yrityksissä. Työssä tarvitaan palvelumuotoilun osaamista, käyttäjäkeskeistä ajattelua, luovuutta ja yhteistyötaitoja.

Muotoilualan- ja palvelualan yritykset. Suunnittelu- ja konsultointitoimistot. Kunnat. Valtio. Yrittäjänä.

Selaa avoimia työpaikkoja: Palvelumuotoilija

Palvelumuotoilijan on hallittava palvelumuotoilun menetelmät ja työvälineet. Suunnittelukohdetta on osattava tarkastella laajasti useat tekijät huomioon ottaen ja tulevaisuutta ennakoiden. Työssä tarvitaan ideointikykyä, innovatiivisuutta ja suunnitteluosaamista.

Käyttäjälähtöinen ajattelu on tarpeen, sillä palvelun on täytettävä sen käyttäjien tarpeet ja odotukset, minkä vuoksi myös käyttäjäkokemuksen ymmärtäminen on välttämätöntä. Asiakaslähtöisyys on tarpeen, sillä töitä tarjoavien palveluyritysten ja julkisen sektorin toimijoiden tarpeet on ymmärrettävä.

Työssä on osattava mallintaa käyttäjäkokemus sekä kehittää palveluja sen pohjalta. Työssä tarvitaan myös käytettävyyden, markkinoinnin ja liiketoiminnan tuntemusta. Palvelumuotoilijan työssä tarvitaan ongelmanratkaisutaitoja. Palvelumuotoilijalta edellytetään prosessinhallinnan- ja projektinhallintataitoja. Työssä tarvitaan vuorovaikutustaitoja ja tiimityötaitoja sekä itsenäistä työskentelyotetta.

Visuaalisuus ja tiedon visualisointitaito ovat eduksi. Kielitaito ja kulttuurien tuntemus ovat tarpeen. Oman alan kehityksen seuraaminen ja jatkokouluttautuminen ovat tarpeen.

Yrittäjinä toimivat tarvitsevat myös esimerkiksi verotukseen, budjetointiin ja laskentaan liittyvää osaamista.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella palvelumuotoilua kulttuurialalla ja suorittaa kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnon muotoilija (AMK). Lisäksi palvelumuotoilua voi opiskella matkailu- ja palveluliiketoiminnan alalla (restonomi), viestinnässä (medianomi), liiketalouden opinnoissa (tradenomi) tai tietojenkäsittelyjen opinnoissa (tradenomi).

Yliopistoissa voi opiskella muotoilua. Alempi korkeakoulututkinto on taiteen kandidaatti, ylempi korkeakoulututkinto on taiteen maisteri.

Palvelumuotoilun opintoja sisältyy myös muihin koulutuksiin. Palvelumuotoilun koulutusta järjestetään myös kursseina.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Palvelumuotoilijan palkka perustuu työehtosopimukseen, joka riippuu työnantajan toimialasta. Palkka muodostuu yleensä tehtävän vaativuuden mukaisesta palkanosasta sekä työsuoritukseen ja pätevyyteen perustuvasta henkilökohtaisesta palkanosasta.

Yrittäjinä toimivilla ansiotaso riippuu liiketoiminnan kannattavuudesta.

Hyödyllisiä linkkejä