Puuinsinööri

Ammatti

Puuinsinöörit työskentelevät johto- ja asiantuntijatehtävissä puutuoteteollisuudessa. Tehtäviin kuuluu pääasiassa tuotannon suunnittelua ja valvontaa. Työssä tarvitaan kykyä kokonaisuuksien hallintaan, esimies- ja yhteistyötaitoja sekä itsenäistä työskentelyotetta.

Puutuoteteollisuuden tuotantolaitokset.

Työpaikkoja on myös eri alojen suunnittelu- ja konsulttitoimistoissa sekä tutkimuslaboratorioissa.

Selaa avoimia työpaikkoja: Puuinsinööri

Puuinsinöörin työssä tarvitaan kykyä kokonaisuuksien hallintaan, eli on kyettävä ottamaan huomioon tekniset, taloudelliset ja inhimilliset tekijät.

Esimies- ja yhteistyötaidot ovat tarpeen. Varsinkin asiantuntijana ja osasto- tai yksikköpäällikkönä toimivilta vaaditaan itsenäistä työskentelyotetta sekä kykyä vastuun ottamiseen. Taloudellinen ajattelu yrityksen toiminnan ja kannattavuuden kannalta on tärkeää.

Kekseliäisyys ja ongelmanratkaisukyky ovat tarpeen erityisesti tuotekehitystehtävissä. Työssä tarvitaan suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa. Kielitaitoa tarvitaan etenkin kansainvälisissä tehtävissä.

Alan kehityksen seuraaminen on tärkeää.

Yliopistojen teknillistieteellisellä koulutusalalla voi opiskella puunjalostustekniikkaa. Ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri, alempi tekniikan kandidaatti.

Ammattikorkeakouluissa on mahdollista suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, insinööri (AMK). Tutkinnon voi suorittaa esimerkiksi puutekniikkaan suuntautuen.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Kuukausipalkka, joka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta, joka perustuu työn vaativuuteen sekä henkilökohtaisesta palkanosasta.

Toimihenkilöiden palkkaus perustuu mekaanisessa metsäteollisuudessa Mekaanisen metsäteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimukseen, joka on solmittu Metsäteollisuus ry:n ja Toimihenkilöunioni TU ry:n välillä.

Puusepänteollisuus ry:n jäsenten puusepänteollisuutta harjoittavien yksiköiden palveluksessa palkkaus perustuu Puusepänteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimukseen.

Ylempien toimihenkilöiden palkkaus perustuu Metsäteollisuus ry:n jäsenyrityksissä Metsäteollisuus ry:n ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n välillä solmittuun työehtosopimukseen.

Hyödyllisiä linkkejä