Rakennesuunnittelija

Ammatti

Rakennesuunnittelija suunnittelee talojen kantavat rakenteet ja perustukset. Työ voi kohdistua myös esimerkiksi siltoihin ja tunneleihin. Rakennesuunnittelijat työskentelevät insinööri- ja suunnittelutoimistoissa. Ammatissa tarvitaan rakennustekniikan tuntemusta, kykyä ratkaista teknisiä ja fysikaalisia ongelmia sekä matemaattista osaamista. Suunnittelutaitojen lisäksi tehtävien hoito edellyttää huolellisuutta, tarkkuutta, oma-aloitteisuutta ja kykyä ryhmätyöskentelyyn.

Insinööritoimistot. Rakennesuunnittelutoimistot. Suunnittelutoimistot.

Selaa avoimia työpaikkoja: Rakennesuunnittelija

Rakennesuunnittelijan on tunnettava rakennustekniikka ja rakentamisen prosessit. Ammatissa on osattava ratkaista teknisiä ja fysikaalisia ongelmia. Työhön sisältyy paljon laskemista, mikä edellyttää matemaattista osaamista ja ajattelua.

Rakennesuunnittelijan on hallittava suunnittelutekniikat ja -ohjelmistot. Rakennesuunnittelijan on tunnettava rakennusmääräykset. Tehtävien hoito edellyttää myös taloudellista ajattelua.

Ammatissa tarvitaan huolellisuutta, tarkkuutta, järjestelmällisyyttä, pitkäjännitteisyyttä ja oma-aloitteisuutta. Rakennesuunnittelijan tulee kyetä sekä itsenäiseen työskentelyyn että ryhmätyöhön. Alan kehitystä on seurattava jatkuvasti.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella rakennustekniikkaa ja suorittaa tutkinnon insinööri (AMK). 

Yliopistossa voi opiskella rakennustekniikkaa teknisissä tieteissä. Ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri.  

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Yksityisellä sektorilla rakennusalan toimihenkilöiden palkkaus perustuu Rakennusteollisuus RT ry:n ja Toimihenkilöunioni TU ry:n välillä solmittuun työehtosopimukseen.

Käytössä on kuukausipalkka, joka perustuu tehtäväkohtaiseen palkanosaan (tehtävän vaativuus), henkilökohtaiseen palkanosaan (pätevyys ja työsuoritus) sekä mahdollisiin lisiin. Toimihenkilön kokonaispalkkaan voi kuulua lisäksi yrityskohtainen palkanosa.