Ratsastuksenopettaja

Ammatti

Ratsastuksenopettaja opettaa ratsastuskoulussa. Hän on joko alan yrityksen tai oppilaitoksen palveluksessa tai toimii itsenäisenä yrittäjänä. Ratsastuksenopettajan työssä vaaditaan vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä asiakaslähtöisyyttä. Eläinten parissa työskentely vaatii käsittely- ja hoitotaitoja, rauhallisuutta ja määrätietoista otetta.

Ratsastuksenopettaja työskentelee ratsastuskoulussa tai valmennustallilla. Hän voi toimia myös itsenäisenä yrittäjänä.

Selaa avoimia työpaikkoja: Ratsastuksenopettaja

Ratsastuksenopettajan työ on vaativaa ja vastuunalaista. Työssä on tunnettava hevoset sekä niiden käyttäytyminen ja hoito. Eläinten parissa työskentely vaatii rauhallisuutta ja määrätietoista otetta. Hevosia lähestyttäessä, käsiteltäessä ja ruokittaessa on osattava toimia hätiköimättä. 

Ratsastuksenopettajan on jatkuvasti osattava tarkkailla eläinten käyttäytymistä ja vointia, jotta mahdolliset sairastumiset ja muut toimenpiteitä vaativat tapahtumat voidaan huomata. Työ vaatii kykyä nopeaan mutta rauhalliseen toimintaan hätätilanteissa.

Ratsastuksenopettaja tunnistaa hevosten yleisimmät sairaudet, osaa antaa ensiapua ja ohjata tarvittaessa eläinlääkärin hoitoon. Tarvittaessa hän avustaa eläinlääkäriä erilaisissa tutkimuksissa ja hoitotoimenpiteissä.

Työssä edellytetään vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä asiakaslähtöisyyttä. Hevostalous on kansainvälinen ala, joten kielitaito on eduksi. Yrittäjänä toimivan ratsastuksenopettajan on hallittava monipuolisesti yritystoimintaan liittyvät asiat. Kyky ensiluokkaiseen asiakaspalveluun on tärkeää.

Työskentely vaatii kykyä joustaa ja sopeutumista erilaisiin työolosuhteisiin. Ratsastuksenopettajan työ ei sovi eläimille allergisille.

Toisella asteella voi suorittaa hevostalouden perustutkinnon (ratsastuksenohjaaja).  

Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös hevostalouden ammattitutkinto (ratsastuksenopettaja (AT)) ja erikoisammattitutkinto (ratsastuksenopettaja (EAT)). 

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Yksityisessä yrityksessä työskentelevän ratsastuksenopettajan palkkaus perustuu Maaseutuelinkeinojen työehtosopimukseen, jossa palkkaus määräytyy viisiportaisen, työn vaativuuteen perustuvan jaottelun mukaan.