Sisustusarkkitehti

Ammatti

Sisustusarkkitehti tekee julkisten ja yksityisten toimitilojen sisustussuunnittelua sekä huonekalusuunnittelua. Sisustusarkkitehti työskentelee arkkitehti- ja sisustusarkkitehtitoimistossa, huonekalu-, muotoilu- ja sisustusalan yrityksessä tai yrittäjänä. Ammatti edellyttää suunnitteluosaamista, luovuutta, esteettistä näkemystä ja yhteistyökykyä.

Sisustusarkkitehdit työskentelevät arkkitehti- ja sisustusarkkitehtitoimistoissa, julkisissa rakennuttajayhteisöissä, virastoissa sekä huonekalu-, muotoilu- ja sisustusalan yrityksissä sekä itsenäisinä yrittäjinä.

Selaa avoimia työpaikkoja: Sisustusarkkitehti

Sisustusarkkitehdin ammatti edellyttää esteettistä näkemystä, luovuutta sekä hyvää tilan ja valon hahmotuskykyä, värisilmää sekä rakenteiden ja materiaalien tuntemusta. Sisustussuunnittelu on toiminnallista tilan jäsentelyä ja käytännöllistä ongelmanratkaisua.

Työssä on osattava eläytyä tilojen käyttäjien maailmaan, heidän toimiinsa ja toivomuksiinsa. Työssä tarvitaan rakennuslainsäädännön ja rakennusmääräysten tuntemusta. Ammatissa tarvitaan oma-aloitteisuutta sekä yhteistyökykyä.

Tietotekniikan ja erilaisten suunnitteluohjelmien hallinta on työssä tarpeen.

Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa voi opiskella sisustusarkkitehtuuria. Alempi korkeakoulututkinto on taiteen kandidaatti. Ylempi korkeakoulututkinto on taiteen maisteri. 

Ammattikorkeakoulussa voi suorittaa kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnon muotoilija (AMK) suuntautuen sisustusarkkitehtuuriin ja kalustesuunnitteluun. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Toisen palveluksessa työskenteleville sisustusarkkitehdeille maksetaan joko tuntipalkkaa tai kuukausipalkkaa työnantajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan.

Suurissa yrityksissä palkka maksetaan normaalisti kuukausipalkkana kiinteän työajan perusteella. Yksityiset toimistot suosivat tuntipalkan maksamista, jolloin myös työaika on joustava.

Yrittäjänä toimivan sisustusarkkitehdin tulot muodostuvat sopimusten mukaisesta laskutuksesta sekä mahdollisista rojaltipalkkioista.

Huonekalusuunnittelijoina toimivat freelance-yrittäjät laskuttavat kalustevalmistajilta keskinäisen sopimuksen mukaista suunnittelupalkkiota sekä saavat lisäksi erillistä rojaltikorvausta myydyistä tuotteista.