Teknologiajohtaja

Ammatti

Teknologiajohtaja johtaa, suunnittelee ja koordinoi tietotekniikan ja erilaisten viestintäjärjestelmien käyttöä, ylläpitoa, kehitystä ja hankintaa. Työpaikkoja on tietotekniikan tuotteita ja palveluita tuottavissa yrityksissä sekä niitä käyttävissä yrityksissä ja organisaatioissa. Tehtävässä vaaditaan halua johtaa sekä vastuunottokykyä ja tulossuuntautuneisuutta. Oman vastuu- tai sovellusalueen teknisen osaamisen lisäksi työssä tarvitaan mm. esimiesosaamista ja organisointikykyä.

Tietotekniikan palvelutuotantoyritykset. Teleoperaattorit. Tietoliikenneoperaattorit. Käyttöpuolella työllistävät yritysten ja organisaatioiden omat atk-osastot, tietotekniikkakeskukset, IT-osastot ja vastaavat.

Selaa avoimia työpaikkoja: Teknologiajohtaja

Teknologiajohtajan tehtävässä tarvitaan halua johtaa, vastuunottokykyä ja tulossuuntautuneisuutta. Oman vastuu- tai sovellusalueen teknisen osaamisen lisäksi tehtävien hoitamiseksi tarvitaan esihenkilöosaamista. Organisointitaidot, kyky jakaa tehtäviä, neuvottelu- ja yhteistyötaidot sekä oma-aloitteisuus ovat tarpeen.

Kielitaitoa vaaditaan myös, erityisesti englannin kielen taitoa. Tietotekniikan nopea kehitys edellyttää alan jatkuvaa seuraamista sekä opiskelua.

Teknologiajohtajilla on yleensä ylempi tai alempi korkeakoulututkinto tietotekniikan alalta.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK) ohjelmistotekniikkaan, tietotekniikkaan tai mediatekniikkaan suuntautuen. Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa myös liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon tradenomi (AMK) tietojenkäsittelyyn suuntautuen.

Yliopistojen teknillistieteellisellä koulutusalalla voi opiskella teknisiä tieteitä. Ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri, alempi tekniikan kandidaatti. Koulutusalalla voi suuntautua esimerkiksi tietotekniikkaan ja tietoliikennetekniikkaan.

Yliopistojen luonnontieteellisellä koulutusalalla voi opiskella tietojenkäsittelytiedettä ja tietotekniikkaa, jolloin ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri, alempi luonnontieteiden kandidaatti.

Yliopistojen kauppatieteellisellä koulutusalalla voi opiskella tietohallintoa ja tietojohtamista. Alempi korkeakoulututkinto on kauppatieteiden kandidaatti, ylempi kauppatieteiden maisteri.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Yleisin palkkaustapa johtotason tehtävissä on kuukausipalkka, joka perustuu joko työehtosopimukseen tai henkilökohtaiseen työsopimukseen. Eri toimialoilla on voimassa omat työehtosopimuksensa, joihin palkkaus perustuu.

Tietotekniikan palveluyrityksissä noudatetaan Tietotekniikan palveluyritysten teknisiä toimihenkilöitä koskevaa työehtosopimusta, joka on solmittu Teknologiateollisuus ry:n ja Toimihenkilöunioni TU ry:n välillä. Teknisen toimihenkilön kuukausipalkka määräytyy palkkausjärjestelmän mukaan.

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksissä toimihenkilön palkka muodostuu toimen vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta osuudesta ja työsuoritus- ja pätevyystekijöiden perusteella määräytyvästä henkilökohtaisesta osuudesta sekä mahdollisesta yrityskohtaisesta osuudesta. Työsuhteen keston perusteella maksetaan erillistä palvelusvuosilisää. Alalla noudatetaan Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimusta, joka on solmittu Teknologiateollisuus ry:n ja Toimihenkilöunioni TU ry:n välillä.

Ylemmän toimihenkilön palkka sovitaan yksilökohtaisesti työsopimuksella ottaen huomioon tehtävän vaativuus, koulutus ja ammattipätevyys. Palkkaustapoina ovat aikapalkka (kuukausipalkka) ja erilaiset palkkiopalkat. Alalla noudatetaan Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimusta, joka on solmittu Teknologiateollisuus ry:n ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n välillä.