Teollinen muotoilija

Ammatti

Teollinen muotoilija suunnittelee monenlaisia tuotteita ja palveluja yritysten ja julkisen sektorin tarpeisiin. Teollisia muotoilijoita työskentelee muotoilutoimistoissa, eri toimialojen yrityksissä, yrittäjinä ja freelanceina. Ammatti edellyttää visuaalista hahmotuskykyä, käytettävyyden tuntemusta, luovuutta ja kädentaitoja.

Teollisia muotoilijoita työskentelee muotoilutoimistoissa, yritysten palveluksessa, yksityisyrittäjinä ja freelancereina.

Selaa avoimia työpaikkoja: Teollinen muotoilija

Teollinen muotoilija tarvitsee visuaalista hahmotuskykyä, idearikkautta ja mielikuvitusta sekä myös kädentaitoja Ammatissa on tärkeää pystyä eläytymään ja asettumaan tuotteen tai palvelun käyttäjän asemaan. Teollisen muotoilijan on tunnettava materiaalien käyttäytymistä.

Työssä tarvitaan vuorovaikutustaitoja, selkeää ilmaisukykyä, havainnointikykyä ja pitkäjännitteisyyttä. Ammatissa kehittyminen edellyttää uteliaisuutta, alan kehityksen seuraamista ja uuden oppimista.

Monipuolinen kielitaito ja markkinointihenkisyys ovat ammatissa tarpeen. Tietotekniikan käyttötaito on tarpeen.

Teollista muotoilua voi opiskella Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa sekä Lapin yliopistossa Taiteiden tiedekunnassa. Alempi korkeakoulututkinto on taiteen kandidaatti, ylempi taiteen maisteri. 

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnon muotoilija (AMK) tai artenomi (AMK).

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Teolliset muotoilijat työskentelevät yleensä kuukausipalkalla.

Freelance-muotoilijoilla palkkaus voi perustua tuntiveloitukseen tai kertakorvaukseen.

Alalla on myös royalty-palkkioita, jolloin muotoilija saa tietyn prosenttiosuuden tuotteen tuotosta.

Yrittäjien palkkaus muodostuu yrittäjätulosta.

Hyödyllisiä linkkejä