Tuotantotalouden insinööri

Ammatti

Tuotantotalouden insinöörin työssä yhdistyvät tekniikka, talous ja johtaminen. Tuotantotalouden insinöörit työskentelevät usein asiantuntija-, kehitys- ja johtotehtävissä tuotantotoimintaa harjoittavissa tai palvelualan yrityksissä. Ammatissa tarvitaan tekniikan, talouden ja johtamisen osaamisen lisäksi mm. ongelmanratkaisutaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja vuorovaikutustaitoja.

Teollisuusyritykset. Kaupan alan yritykset. Palvelualojen yritykset. Suunnittelu- ja konsultointialan yritykset. Yrittäjänä.

Selaa avoimia työpaikkoja: Tuotantotalouden insinööri

Tuotantotalouden insinöörin on hallittava taloutta ja tekniikkaa. Ammatti edellyttää hyvää käsitystä yrityksen eri toiminnoista tuotannosta talouteen sekä siitä, miten yritykset toimivat ja miten ne saadaan toimimaan paremmin. Tuotantotalouden ammattilainen voi olla erikoistunut esimerkiksi logistiikkaan, teollisuustalouteen, työpsykologiaan, kansainväliseen toimintaan tai johonkin tekniikan erikoisalaan.

Työssä tarvittava osaaminen voi olla painottunut esimerkiksi tekniikkaan, tuotekehitykseen, laskentatoimeen, markkinointiin tai johtamiseen. Ammatissa tarvitaan johtamistaitoja, sillä työnä voi olla esimerkiksi teollisuusyrityksen johtaminen.

Suunnittelu- ja kehitysosaaminen sekä projektinhallintataidot, ongelmanratkaisutaidot ja taloudellinen ajattelu ovat työssä tarpeen. Työ edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja vastuun kantamiseen. Ammatissa tarvitaan myös ryhmätyötaitoja ja vuorovaikutustaitoja sekä esimiesosaamista.

Tietotekniikan hallinta on välttämätöntä. Kansainväliset tehtävät edellyttävät kielitaitoa ja kulttuurien tuntemusta sekä valmiuksia matkustaa paljonkin.

Vastuu talouden, tekniikan ja johtamisen tehtävissä edellyttää hyvää stressinsietokykyä.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella tuotantotaloutta ja suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK).

Yliopistojen teknisissä tieteissä voi opiskella tuotantotaloutta. Ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri. Alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatti.

Myös yliopistojen kauppatieteissä voi opiskella tekniikkaa ja taloutta yhdistäviä pääaineita, joiden nimet vaihtelevat yliopistosta riippuen. Ylempi korkeakoulututkinto on kauppatieteiden maisteri. Alempi korkeakoulututkinto on kauppatieteiden kandidaatti.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Toimihenkilöillä palkka perustuu alakohtaiseen työehtosopimukseen. Palkka muodostuu yleensä tehtäväkohtaisesta palkanosuudesta, joka määräytyy tehtävien vaativuuden mukaan. Henkilökohtainen palkanosuus perustuu työsuoritukseen ja pätevyyteen. Lisäksi voi tulla vielä yrityskohtainen osuus. Tavallisimmin käytössä on kuukausipalkka.

Ylempien toimihenkilöiden palkka sovitaan yleensä yksilöllisesti työsopimuksella. Palkkaan vaikuttavat mm. työn vaativuus, henkilön pätevyys ja henkilökohtainen työsuoritus.

Yrittäjinä toimivilla ansiotaso määräytyy liiketoiminnan kannattavuuden mukaan.