Työnjohtaja (maanrakennusala)

Ammatti

Maanrakennusalan työnjohtajat toimivat esimiehinä ja suunnittelutehtävissä maanrakennus- ja tietyömailla sekä kaivosteollisuudessa. Työssä tarvitaan taitoa soveltaa alan tuntemus ja oma työkokemus käytännön tuotantoon sekä esimies- ja vuorovaikutustaitoja.

Työnjohtajat toimivat maanrakennusyrityksissä, louhinta- ja maansiirtoyrityksissä kaivosteollisuudessa, rikastamoissa sekä rakennuskiven jalostuslaitoksissa. Työpaikkoja on myös kunnilla ja valtiolla.

Selaa avoimia työpaikkoja: Työnjohtaja (maanrakennusala)

Työnjohtajan ammatissa toimimisen perustana on tekninen ajattelu. Olennaista on taito soveltaa alan tuntemus ja oma työkokemus käytännön tuotantoon. Koska työnjohtaja toimii yleensä esimiehenä, vaaditaan työssä esimiesosaamista, järjestelykykyä, kykyä yhteistyöhön sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Suullinen esitystaito on tarpeen, koska asiat on pystyttävä esittämään ymmärrettävästi. Työhön liittyy monesti taloudellisia riskejä, jolloin kriittinen harkintakyky on tarpeen. Myös paineensietokyky on tarpeen. Ympäristön saastumisen tai onnettomuuksien välttäminen vaatii tarkkuutta ja vastuuntuntoa.

Tietotekniikan hallinta on entistä tärkeämpää. Kielitaito korostuu kansainvälistymisen myötä. Ammattiala kehittyy nopeasti, mikä vaatii jatkuvaa opiskelua ja kykyä omaksua uusia asioita.

Työnjohtajalle sopiva koulutus on ammattikorkeakoulussa suoritettava insinööri (AMK) -tutkinto rakennustekniikassa. 

Toisella asteella on mahdollista suorittaa johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksella. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Teknisten toimihenkilöiden palkkaus kunnalla ja valtiolla perustuu yleensä virkaehtosopimukseen, jonka mukaan palkka koostuu peruspalkasta ja sen päälle maksettavista lisistä.

Yksityisellä sektorilla palkkaus perustuu henkilökohtaiseen työsopimukseen ja noudattaa yleensä työehtosopimusta.

Palkan suuruuteen vaikuttavat tehtävän ja sen vaativuuden lisäksi mm. ammattitaito, erityistaidot, kuten kielitaito, työkokemuksen pituus ja asema yrityksessä.