Varastonhoitaja

Ammatti

Varastonhoitajan työnkuva määräytyy varaston mukaan. Suurissa varastoissa varastonhoitaja johtaa toimintaa, pienemmissä työhön kuuluu myös tavaran käsittelyä. Tehtäviin kuuluu tyypillisesti tavaran vastaanottoa, keräilyä ja lähettämistä sekä varastokirjanpitoa. Työpaikkoja on mm. kaupan alan, teollisuusyritysten ja kuljetusliikkeiden varastoissa. Ammatissa tarvitaan logistiikan perusasioiden tuntemusta sekä organisointitaitoa, itsenäistä työskentelyotetta ja yhteistyötaitoja.

Tukkukauppa. Vähittäiskauppa. Teollisuus. Kuljetusliikkeet. Huolintaliikkeet. Tulli. Satamalaitos. Kunnat.

Selaa avoimia työpaikkoja: Varastonhoitaja

Ammatissa on tunnettava tavaran varastointiin, kuljetuksiin, varastotalouteen ja kierrätykseen liittyvät perusasiat. Varastonhoitajan työssä tarvitaan organisointitaitoa, huolellisuutta ja vastuullisuutta.

Tehtävien hoito edellyttää sekä itsenäistä työskentelyotetta että yhteistyötaitoja ja joustavuutta. Selkeä itsensä ilmaisemisen taito on tarpeen varastotyöntekijöiden opastamisessa ja neuvomisessa.

Varastonhoitajan on varsinkin pienemmissä varastoissa osattava itsekin käyttää ja huoltaa työkoneita. Varaston tietojärjestelmiä on osattava käyttää.

Stressiä voivat aiheuttaa varastotoimitusten tiukat aikataulut sekä ennalta arvaamattomat häiriöt esimerkiksi tuotantolaitoksen tarvitseman materiaalin loppuessa kesken.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa logistiikan perustutkinnon (varastonhoitaja).   

Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös palvelulogistiikan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto.  

Varastosta ja tarkemmasta toimenkuvasta riippuen myös liiketoiminnan perustutkinto (merkonomi) tai liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tradenomi (AMK), voivat soveltua tehtävään. 

Toisen asteen ammatillisen tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella.  

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Joissakin varastoissa (polttoaineet, vaaralliset aineet tms.) on viranomaisten asettamia kelpoisuusehtoja.

Yksityisellä sektorilla palkkaus perustuu kyseisen alan työehtosopimukseen tai henkilökohtaiseen työsopimukseen.

Teollisuudessa käytetään kuukausipalkkaa, joka määräytyy tehtävän vaativuuden, henkilön työsuorituksen ja muun pätevyyden perusteella. Palkan määrään vaikuttavat mm. varaston luonne, tehtävien sisältö ja esimiesasema sekä koulutus ja työkokemus.

Hyödyllisiä linkkejä