Yhdyskuntarakentaja

Ammatti

Yhdyskuntarakentajat vastaavat kulkuyhteyksien, energia-, vesi- ja viemäriverkostojen sekä muiden ympäristö- ja maarakenteiden rakentamisesta ja kunnossapidosta. He työskentelevät maanrakennusalan yrityksissä sekä kuntien ja valtion palveluksessa. Työssä on tunnettava erilaisista työtapoja ja materiaaleja, hallittava työssä käytettävät koneet ja laitteet sekä osattava käyttää niitä turvallisesti.

Yhdyskuntarakentajia työllistävät pääasiassa yksityiset maanrakennusalan yritykset sekä kunnat.

Selaa avoimia työpaikkoja: Yhdyskuntarakentaja

Yhdyskuntarakentamisessa vaaditaan laaja-alaista osaamista sekä tietoa erilaisista työtavoista ja materiaaleista. Alan koneet ja laitteet on hallittava hyvin. Koneiden kuljettajien työnkuvaan kuuluu mittatarkan työn tekeminen vaihtuvissa olosuhteissa, myös muun liikenteen ja työskentelyalueella liikkuvien henkilöiden joukossa.

Huolellinen, pitkäjännitteinen ja täsmällinen suhtautuminen työhön on tärkeää. Työ vaatii hyvää kuntoa, sillä siihen kuuluu usein raskaita työvaiheita. Kuormitusta voivat aiheuttaa raskaat työvaiheet ja tapaturmavaara sekä kylmyys, tärinä, melu tai kuumuus.

Rajoituksia asettavat mahdolliset allergiat, epilepsia töissä, joissa on putoamisvaara, ja reumaattiset sairaudet etenkin kylmässä työskenneltäessä.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa rakennusalan perustutkinnon (maarakentaja tai maarakennuskoneenkuljettaja).  

Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös maarakennusalan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto. 
Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.  

Alan suurimmat yritykset järjestävät myös omaa koulutusta.  

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Panostajalta ja räjäyttäjältä edellytetään pätevyyskirjaa, joka antaa oikeuden käsitellä ja käyttää räjähteitä.

Yhdyskuntarakentamisessa palkka määräytyy pitkälle ammattitaidon ja kokemuksen mukaisesti alan työehtosopimusten mukaan. Työstä maksettava palkka on yleensä joko urakka- tai tuntipalkkaa tai tuntipalkkaa tuotantolisineen

Maarakennusalan työehtosopimuksessa määritellään maarakennuskoneiden kuljettajan tehtävissä sekä muissa maarakennustöissä työskentelevien palkka ja työehdot. Maa- ja vesirakennusalan työehtosopimuksen piiriin kuuluvia töitä ovat mm. erilaiset kaivutyöt, tienrakennustyöt, lujitus-, paalutus-, injektointi- ja tiestön kunnossapitoon kuuluvat työt.

Kunnilla ja valtiolla on omat virka- ja työehtosopimukset, joissa määritellään palkka ja työehdot.