Järjestötyö

Järjestöt ovat organisaatioita, jotka ovat keskittyneet tiettyjen ryhmien edun tai asian ajamiseen. Toiminta kohdistuu usein järjestön omien jäsenten asian ajamiseen, mutta tavoitteena voi olla myös laajempi yhteiskunnallinen hyöty. Järjestöt voivat ajaa esimerkiksi työnantajien tai työntekijöiden etua tai ammatillisia, tieteellisiä, kulttuurisia tai ympäristöasioita. Järjestöt työllistävät oman alansa asiantuntijoita esimerkiksi neuvonta- ja koulutustehtävissä sekä viestinnän, lain ja hallinnon työntekijöitä.

Järjestöt.

Järjestöissä työskennellään monilla tehtäväalueilla useilla koulutustaustoilla, joista tässä esitellään vain joitakin. Asiantuntijavaltaisella järjestösektorilla yli puolella on jokin korkeakoulututkinto.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa liiketoiminnan perustutkinnon merkonomi. Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella liiketaloutta, sosiaali- ja terveysalaa, yhteisöpedagogiikkaa, viestintää tai kulttuurialaa. Yliopistoissa voi esimerkiksi opiskella kauppatieteitä, hallintotieteitä, sosiaalityötä tai viestintää. Johto-, hallinto- ja asiantuntijatehtävissä voidaan toimia myös muilla korkeakoulututkinnoilla.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Suomessa toimii paljon erilaisia järjestöjä, jotka vaihtelevat suurista valtakunnallisista järjestöistä pieniin paikallisiin järjestöihin. Yhdistysrekisterissä on noin 106 000 yhdistystä. Järjestöt työllistävät sekä palkattua henkilökuntaa että vapaaehtoisia. Järjestöjen määrä työnantajina on lähes kaksinkertaistunut parissa vuosikymmenessä.

Järjestöt ovat keskimäärin melko pieniä työpaikkoja. Suurimmassa osassa valtakunnallisista järjestöistä työskentelee alle 50 palkattua työntekijää. Paikallisyhdistyksistä vain noin neljäsosassa on palkattua henkilökuntaa, ja heitä on keskimäärin viisi henkilöä. Suurin osa paikallisyhdistyksistä toimii täysin vapaaehtoisvoimin.

Järjestöissä työskennellään usein määräaikaisissa työsuhteissa tai työllistettyinä esimerkiksi projekteissa. Noin joka viidennes työntekijöistä on määräaikaisia. Järjestöt työllistävät myös osa-aikaisesti.

Järjestöt palkkaavat henkilöstöä tarpeidensa mukaan. Työllistämisedellytyksiin vaikuttavat esimerkiksi työllistämiseen käytettävissä olevat määrärahat sekä järjestön saamien tukien ja avustusten määrä. Järjestöjen työllisyyttä pitää yllä niiden toimiminen yhteiskunnallisten palvelujen tuottajina ja kansalaistoiminnan aktiivisuus. Kansainväliset järjestöt työllistävät sekä Suomessa että ulkomailla.

Päivitetty: