Kaupan ala

Kaupankäynti on ikivanhaa yhteiskunnallista toimintaa, jossa alun perin tavaroita vaihdettiin toisiin tavaroihin. Rahan tultua yleiseksi vaihdon välineeksi ostaja hankkii rahalla itselleen tavaroita, palveluita tai esimerkiksi oikeuksia. Myyjä puolestaan saa rahapääomaa itselleen, jos kaupankäynnistä syntyy voittoa. Kaupankäynti on samalla sosiaalista toimintaa, jolla pidetään yllä yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuurien välisiä suhteita. Kaupankäynnin kulttuurihistoriallinen merkitys on suuri, sillä esimerkiksi kaupungit ovat syntyneet kaupankäynnin ympärille.

Itsenäisenä elinkeinonharjoittajana. Vähittäiskaupan myymälät. Liikkeet. Erikoisliikkeet. Kioskit. Tavaratalot. Tukkukaupat. Maahantuontiyritykset. Hankintayritykset. Verkkokaupat. Erilaiset myynti- ja markkinointiyritykset.

Kaupan alan ja myyntityön koulutusta on tarjolla kaikilla koulutustasoilla. Alalla työskentelevillä voi olla myös jokin työnantajayrityksen toimialaan liittyvä koulutus sekä kaupallisen alan opintoja. 

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa liiketalouden perustutkinnon. Tutkintonimike on merkonomi. Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös myynnin, markkinointiviestinnän ja ulkomaankaupan ammattitutkinnot sekä kaupan esimiehen, markkinointiviestinnän ja ulkomaankaupan erikoisammattitutkinnot. Myös oppisopimuskoulutus tarjoaa mahdollisuuden kouluttautua alalle.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella liiketaloutta. Tutkintonimike on liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto tradenomi (AMK).

Yliopistoissa voi opiskella kauppatieteitä. Alempi korkeakoulututkinto on kauppatieteiden kandidaatti. Ylempi korkeakoulututkinto on kauppatieteiden maisteri.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Kaupan ala on elinkeinoelämän toimialoista suurin työllistäjä. Kaupan toimialoista eniten työllistää vähittäiskauppa, seuraavaksi eniten tukkukauppa ja agentuuritoiminta, sitten autokauppa. Kaupan alalla on paljon yrittäjiä ja heidän perheenjäseniään. Kaupan alan yritysten toiminta- ja työllistämisedellytyksiin vaikuttavat monet tekijät, joita ovat esimerkiksi talouden suhdannevaihtelut, kotitalouksien ostovoiman kehitys, kulutuskysyntä ja mielipideilmasto, yleinen hintakehitys, tulo- ja kulutusverotus sekä lainsäädäntö.

Päivittäistavarakaupassa myynnin määrät ja siten myös työllistävyys on tasaisempaa kuin erikoistavarakaupassa tai esimerkiksi autokaupassa. Tukkukaupan kannattavuus ja työllisyysnäkymät riippuvat pitkälti vähittäiskaupasta erityisesti päivittäistavaroiden osalta.

Kaupan alan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Ala työllistää paljon myös osa-aikaisia työntekijöitä kuten esimerkiksi opiskelijoita. Kauppa on nuorten suurin työllistäjä.

Päivitetty: