Mainos- ja markkinointityö

Markkinointi on tärkeä osa yritysten liiketoimintaa johtuen kovasta kilpailusta. Markkinoinnin keinoista markkinointiviestintä ja mainonta pyrkivät saamaan aikaan kysyntää, jotta halutut tuotteet tai palvelut myisivät mahdollisimman hyvin. Vastaavasti asiakkaiden tietoisuuteen tulee enemmän mistä valita. Markkinoinnin ja markkinointiviestinnän keinojen tuntemuksen lisäksi alalla tarvitaan mm. yhteistyötaitoja, luovuutta ja projektinhallintataitoja. Liike-elämän ja myyntityön tuntemuksesta on etua.

Jenni 9

Mainostoimistot. Mediatoimistot. Viestintätoimistot. PR-toimistot. Graafisen suunnittelun toimistot. Designtoimistot. Digimediatoimistot. Uusmediayritykset. Markkinointiviestinnän toimistot. Konsulttiyritykset. Eri alojen yritysten omat markkinointi- ja mainososastot.

Markkinoinnin, markkinointiviestinnän ja mainonnan koulutusta on tarjolla kaikilla koulutustasoilla ja soveltuvia tutkintoja on useilla eri koulutusaloilla. Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa liiketalouden perustutkinnon. Tutkintonimike on merkonomi. Muita alalle soveltuvia tutkintoja ovat mm. audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, kuvallisen ilmaisun perustutkinto ja painoviestinnän perustutkinto.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös mm. markkinointiviestinnän, audiovisuaalisen viestinnän, valokuvaajan ja painopinnan valmistajan ammattitutkinnot sekä markkinointiviestinnän, audiovisuaalisen viestinnän, valokuvaajan ja sivunvalmistajamestarin erikoisammattitutkinnot. Myös oppisopimuskoulutus tarjoaa mahdollisuuden kouluttautua alalle.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella liiketaloutta suuntautuen esimerkiksi markkinointiin. Tutkintonimike on liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto tradenomi (AMK). Ammattikorkeakouluissa voi opiskella myös esimerkiksi viestintää ja suorittaa kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnon medianomi (AMK). Muotoilua opiskellen voi suuntautua esimerkiksi pakkausmuotoiluun tai graafiseen suunnitteluun ja suorittaa kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnon artenomi (AMK) tai muotoilija (AMK).

Yliopistoissa voi opiskella kauppatieteitä suuntautuen esimerkiksi markkinointiin. Alempi korkeakoulututkinto on kauppatieteiden kandidaatti. Ylempi korkeakoulututkinto on kauppatieteiden maisteri. Yliopistoissa voi opiskella myös viestintää. Oppiaineiden nimet, opintojen painotukset ja tutkintonimikkeet vaihtelevat oppilaitoksesta riippuen. Taideteollisella alalla voi opiskella esimerkiksi audiovisuaalista mediakulttuuria ja graafista suunnittelua. Alempi korkeakoulututkinto on taiteen kandidaatti. Ylempi korkeakoulututkinto on taiteen maisteri.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Markkinointiviestintä työllistää mainostoimistoissa, mediatoimistoissa, viestintätoimistoissa, digitoimistoissa ja tapahtumatoimistoissa. Suurimmissa yrityksissä työskentelee useita kymmeniä ammattilaisia, mutta alalla toimii paljon myös muutaman hengen yrityksiä. Työpaikat ovat pääosin pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa kaupungeissa. Markkinoinnin ja mainonnan tehtävät työllistävät myös esimerkiksi kaupan alan, palvelualojen ja teollisuuden yrityksissä. 

Työllisyyttä ylläpitää markkinointiviestinnän hyöty asiakkaille, sillä se auttaa näitä saavuttamaan liiketoiminnallisia tavoitteitaan esimerkiksi myynnin osalta sekä julkisuuskuvan luomisessa. Mainostoimistot ja muut markkinointiviestintää tekevät yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Työpaikoista vallitsee kova kilpailu, ja työntekijöistä on yleisesti ottaen ylitarjontaa koko maassa.Työllistymiseen vaikuttaa hakijan osaaminen.

Suhdanteiden vaihtelut vaikuttavat alan työllisyyteen. Huonompina taloudellisina aikoina alan yritysten asiakkaat pienentävät markkinointi- ja mainosbudjettejaan, mikä heijastuu työn määriin ja työntekijöiden tarpeeseen. Vastaavasti parempina aikoina työntekijöiden tarve kasvaa.

Päivitetty: