Meriliikenne

Merikuljetukset ovat elintärkeitä maamme ulkomaankaupan tuonti- ja vientiliikenteelle johtuen maantieteellisestä sijainnistamme. Meritse kuljetetaan paljon esimerkiksi öljyä, paperia ja kartonkia sekä kappaletavaraa. Vuosittain myös miljoonat ihmiset matkustavat laivoilla Itämerellä. Rannikko- ja saaristosatamien välisessä liikenteessä kuljetetaan sekä tavaraa että matkustajia. Risteilyjä järjestetään myös sisävesiliikenteessä. Suurilla vesistöillä kuljetetaan edelleen raakapuuta myös uittamalla.

Veikko 7

Varustamoiden rahtialukset, matkustaja-alukset, säiliöalukset, jäänmurtajat, hinaajat jne. Varustamot. Satamat. Satamaoperaattorit. Laivanrakennusteollisuus. Telakat. Luotsausliikelaitos. Merenkulkuhallinto. Koulutusorganisaatiot. Tutkimuslaitokset.

Merenkulkualan koulutusta järjestetään merenkulkuoppilaitoksissa toisen asteen koulutuksena sekä ammattikorkeakoulutasoisena koulutuksena Kotkassa, Turussa, Raumalla ja Maarianhaminassa. Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa merenkulkualan perustutkinnon.

Tutkinnon voi suorittaa kansi- ja konekorjaukseen suuntautuen, jolloin tutkintonimike on korjaaja. Kansipäällystöön suuntautuen tutkintonimike on vahtiperämies. Konepäällystöön suuntautuen tutkintonimike on vahtikonemestari. Sähkökäyttöön suuntautuen tutkintonimike on laivasähköasentaja.

Laivojen taloushenkilöstölle kuten laivakokeille ja -tarjoilijoille soveltuva koulutus on toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa suoritettava hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto. Laivojen taloushenkilöstöltä edellytetään lisäksi merenkulkualan turvallisuuskoulutusta (Basic Safety Training), jonka saa merenkulkualan oppilaitoksista. Rahtialusten taloushenkilöstö toimii usein ns. yleistoimessa, jolloin edellytetään myös kansivahtimiehen pätevyyttä. Myös oppisopimuskoulutus tarjoaa mahdollisuuden kouluttautua alalle.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella merenkulkua suuntautuen merikapteeniksi. Tutkintonimike on merenkulkualan ammattikorkeakoulututkinto merikapteeni (AMK). Ammattikorkeakoulussa voi opiskella merenkulkua myös merenkulkualan insinööriksi suuntautuen. Tutkintonimike on tekniikan ammattikorkeakoulututkinto insinööri (AMK).

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Meriliikenteen eli merenkulun työpaikat ovat varustamoiden laivoissa sekä erilaisissa maatoiminnoissa. Merenkulku työllistää suoraan vajaa 10 000 työntekijää. Merisektori työllistää yhteensä noin 50 000 henkilöä mm. laivanrakennuksessa ja satamatoiminnoissa.

Meriliikenteen työllisyystilanne on hyvä. Osaaville työntekijöille on jatkuvaa tarvetta, jota lisää monen ammattilaisen jääminen eläkkeelle lähivuosina. Merimiesammatit ovat kansainvälisiä, joten ala työllistää suomalaisia merimiehiä kaikkialla maailmassa.

Suomessa on vuosia eteenpäin pula laivakoneinsinööreistä eli eritason pätevyyksiä omaavista laivakonemestareista. Kansipäällystöä, merikapteeneja ja perämiehiä tarvitaan eläkkeelle jäävien tilalle. Miehistön osalta kokeneesta kansi- ja konemiehistöstä on jatkuvasti pulaa. Maailmanlaajuisesti on pulaa kansi- ja konepäällystöstä.

Meriklusteri työllistää merenkulun lisäksi telakoilla ja muun meriteollisuuden palveluksessa, lastinkäsittelylaitteiden valmistajilla, satamissa, satamaoperaattoreilla ja muissa merenkulkuun liittyvissä toiminnoissa. Meriklusterin työllistävä vaikutus ulottuu yhteiskuntaan laajalti, esimerkiksi logistiikka- ja matkailualoille.

Päivitetty: