Tieliikenne

Yhteiskunnan hyvinvointi on riippuvainen sujuvista tavarankuljetuksista ja hyvistä kulkuyhteyksistä. Varsinkin teollisuus, kauppa ja rakennusala tarvitsevat raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden tehokkaita kuljetuksia. Tieliikenne on hallitseva liikennemuoto sekä tavarankuljetuksissa että henkilöliikenteessä.

Kuljetusyritykset. Linja-autoyritykset. Kunnalliset liikennelaitokset. Taksiyritykset. Logistiikkapalveluyritykset. Kaupan alan yritykset. Teollisuus. Matkahuolto Oy. Kuljetusalalla toimitaan usein yksityisyrittäjänä.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voidaan suorittaa logistiikan perustutkinto. Tutkinnossa voi suuntautua kuljetuspalveluihin, jolloin tutkintonimike on autonkuljettaja, linja-autonkuljettaja tai yhdistelmäajoneuvonkuljettaja.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös yhdistelmäajoneuvonkuljettajan, linja-autonkuljettajan, puutavaran autokuljetuksen ja varastoalan ammattitutkinnot sekä liikenne-esimiehen, varastoalan ja liikenneopettajan erikoisammattitutkinnot. Myös oppisopimuskoulutus tarjoaa mahdollisuuden kouluttautua alalle. Puolustusvoimat kouluttaa osasta varusmiehistä kuljettajia.

Kuorma-auton ja linja-auton ammattikuljettajilta vaaditaan henkilöliikenteessä ja tavaraliikenteessä vaadittavan ajokortin lisäksi myös ammattipätevyyskoulutus. Kaupallisten tavarankuljetusten ja henkilöliikenteen harjoittaminen ovat luvanvaraisia elinkeinoaloja. Ammattitaito osoitetaan ammattitaitokokeen hyväksytyllä suorittamisella, mistä myönnetään ammattitaitotodistus.

Taksinkuljettajakoulutusta järjestävät Suomen Taksiliiton jäsenyhdistykset eri puolilla maata. Taksinkuljettajan ajolupa myönnetään, kun koulutus ja koe sekä paikallistuntemuskoe on suoritettu hyväksytysti ja edellytykset luvan myöntämiselle ovat olemassa. Taksiyrittäjällä tulee olla taksilupa, joka edellyttää taksiliikenteen yrittäjäkurssin suorittamista ja yrittäjäkokeen suorittamista hyväksytysti.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella esimerkiksi logistiikkaa tai liikennealaa. Tutkintonimike on tekniikan ammattikorkeakoulututkinto insinööri (AMK).

Yliopistoissa voi opiskella teknisiä tieteitä esimerkiksi liikennetekniikkaan tai logistiikkaan suuntautuen. Alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatti. Ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri. Yliopistoissa voi opiskella myös kauppatieteitä esimerkiksi markkinointiin ja jakeluun suuntautuen. Alempi korkeakoulututkinto on kauppatieteiden kandidaatti. Ylempi korkeakoulututkinto on kauppatieteiden maisteri.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Tieliikenteen työllisyyttä ylläpitää maantiekuljetusten välttämättömyys yhteiskunnan toimintojen sekä tuonnin ja viennin kannalta. Kuljetukset ovat elintärkeitä esimerkiksi teollisuudelle, kaupalle, energiahuollolle, jätehuollolle ja terveydenhuollolle. Tieliikenne on tärkein kuljetusmuoto Suomessa sekä tavaroiden että ihmisten kuljetuksissa. Tieliikenne työllistää kokonaisuudessaan noin 150 000 henkilöä suoraan tai välillisesti.

Tavarankuljetuksissa työskentelee noin 70 000 yhdistelmäajoneuvojen, kuorma-autojen, säiliöautojen ja pakettiautojen kuljettajaa. Lisäksi alalla työskentelee arviolta terminaali- ja varastotyöntekijöitä, toimihenkilöitä ja huoltokorjaamotyöntekijöitä. Kuljetusalan yritykset ovat suurimmaksi osaksi pieniä.

Linja-autoliikenne on pienyritysvaltaista. Bussiyritykset ovat enimmäkseen perheyrityksiä, joilla on tyypillisesti korkeintaan viisi linja-autoa. Taksiala työllistää noin 9 000 yrittäjää ja noin 5 000 päätoimista kuljettajaa sekä huomattavan määrän satunnaisesti kuljettajana toimivia. Tavallisimmin taksiyrittäjällä on elinkeinon harjoittamiseen yksi auto.

Tieliikenteen työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä. Kuljetusalalta jää lähivuosina eläkkeelle suuri määrä kuljettajia. Talouden suhdanteet vaikuttavat tavarankuljetuksen työllistävyyteen etenkin teollisuuden ja rakennusalan tarvitsemien kuljetusten kautta.

Päivitetty: