Kustannusala

Kustantamista tehdään kirjojen, lehtien, sanomalehtien ja monien muiden painotuotteiden sekä tallenteiden parissa. Kirjojen kustantamiseen erikoistuneiden kustantamoiden tuotteet ovat kaunokirjallisuutta, tietokirjallisuutta, oppikirjoja ja sarjakuvia. Kirjan tie käsikirjoituksesta painotuotteeksi on pitkä prosessi, johon osallistuu kirjailijan lisäksi useita eri ammattilaisia. Yhteistyön tuloksena syntyvän kirjan lukeva yleisö löytää kirjoja myyvistä liikkeistä sekä kirjastojen hyllyiltä.

Kustantamot. Graafisen suunnittelun toimistot. Kirjapainot. Kirjakaupat.

Kirjoittajakoulutusta järjestetään eri koulutustasoilla kansanopistoista yliopistoihin. Koulutusmuodot vaihtelevat lyhytkursseista ylemmän korkeakoulututkinnon syventäviin opintoihin. Jyväskylän yliopistossa kirjoittaminen on kirjallisuuden syventävien opintojen linja. Ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri. Turun yliopistossa voi opiskella luovaa kirjoittamista sivuaineena. Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia järjestää kirjoittajakoulutusta. Kirjoittamisen perus- ja aineopintoja järjestetään avoimessa yliopistossa Helsingissä ja Jyväskylässä. Kriittisen korkeakoulun kirjoittajakoulussa opetetaan luovaa kirjoittamista. Kirjoittajakoulutusta järjestetään myös mm. Oriveden opistossa, jossa toimii myös kirjoittajalukio.

Kustannustoimittajista monet ovat valmistuneet yliopistosta pääaineenaan kirjallisuus tai suomen kieli. Alempi korkeakoulututkinto on humanististen tieteiden kandidaatti. Ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri.

Yliopistoissa voi opiskella graafista suunnittelua. Koulutusta järjestetään Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa sekä Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunnassa. Alempi korkeakoulututkinto on taiteiden kandidaatti. Ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella viestintää suuntautuen graafiseen suunnitteluun. Tutkintonimike on kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto medianomi (AMK). Ammattikorkeakouluissa voi opiskella myös muotoilua suuntautuen graafiseen muotoiluun. Tutkintonimike on kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto muotoilija (AMK).

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voidaan suorittaa audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto graafiseen suunnitteluun suuntautuen. Tutkintonimike on media-assistentti. Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voidaan suorittaa myös kuvallisen ilmaisun perustutkinto graafiseen suunnitteluun suuntautuen. Tutkintonimike on kuva-artesaani. Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto sekä audiovisuaalisen viestinnän erikoisammattitutkinto. Myös oppisopimuskoulutus tarjoaa mahdollisuuden kouluttautua alalle.

Sarjakuvataiteen koulutusta järjestetään eri oppilaitoksissa, mm. Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa, Lahden ammattikorkeakoulun Muotoilu- ja taideinstituutissa, Muurlan opistossa, Limingan taidekoulussa, Oriveden opistossa sekä avoimessa yliopistossa.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Kustannusalan työpaikat ovat pääasiassa kustantamoissa. Kustantamoiden henkilöstön määrä on koko ajan vähentynyt viime vuosina. Työpaikoista on kova kilpailu kustannusalalla. Paikkoja ilmoitetaan melko harvoin avoimiksi, ja niihin on paljon hakijoita. Kustannusalalle pyrkii erityisesti yliopistoista valmistuneita. Esimerkiksi kustannustoimittajaksi ei ole virallista tutkintoa, minkä vuoksi tehtävään voidaan pyrkiä erilaisilla koulutustaustoilla.

Kustannustoimittajina, kääntäjinä ja graafisen suunnittelun tehtävissä työskennellään usein freelance-pohjalta ammatinharjoittajina. Freelancet tekevät töitä yleensä useammalle toimeksiantajalle, jotka ovat kustantamoja. Ammatinharjoittajat ovat yrittäjiä. 

Suomen Kirjailijaliittoon kuuluu noin yli 800 kirjailijaa. Kaikki maamme kirjailijat eivät kuitenkaan ole järjestäytyneet liittoon. Kirjailijan on Suomessa erittäin vaikeaa elättää itsensä pelkällä kirjallisella työllä. Useimmilla kirjailijoilla onkin jokin toinen työ kirjailijan työn ohessa. 

Sarjakuvantekijät ry:hyn kuuluu noin 150 sarjakuvantekijää, jotka ovat koko- tai osa-aikaisia sarjakuvapiirtäjiä, -käsikirjoittajia, -tekstaajia tai -kääntäjiä. Sarjakuvia tekemällä saa maassamme toimeentulonsa vain muutama ammattilainen. Toimeentulon lähteenä on usein jokin muu työ, esimerkiksi kuvitustyöt, graafinen suunnittelu tai taittotyöt.

Kustannusala työllistää kustantamoiden lisäksi myös välillisesti esimerkiksi kirjapainoissa, logistiikkayhtiöissä, kirjakaupoissa ja kirjastoissa.

Päivitetty: