Muotoiluala

Muotoilijoiden työ näkyy päivittäin lukemattomissa arjen esineissä ja ympäristöissä. Muotoilussa suunnitellaan esineiden ja tuotteiden muoto, ulkoasu ja käytettävyys, minkä lisäksi muotoilu voi olla myös niiden toteutusta tai valmistusta. Muotoilu voi kohdistua yhtä hyvin myös esimerkiksi erilaisiin palveluihin ja brändeihin.

Taika 3

Yrittäjinä. Ammatinharjoittajina. Muotoilutoimistot. Suunnittelutoimistot. Designtoimistot. Konsulttitoimistot. Insinööritoimistot. Sisustusarkkitehtitoimistot. Teollisuus. Kaupan ala. Viestintäalan yritykset. Oppilaitokset. Tutkimuslaitokset. Yliopistot.

Yliopistoissa voi opiskella muotoilua. Opinnoissa voi suuntautua kalustesuunnitteluun, keramiikka- ja lasitaiteeseen, sisustusarkkitehtuuriin ja huonekalusuunnitteluun, taideteolliseen muotoiluun, sisustus- ja tekstiilimuotoiluun, vaatetussuunnitteluun, tekstiilitaiteeseen, vaatetussuunnitteluun ja pukutaiteeseen, teolliseen muotoiluun, tilasuunnitteluun, graafiseen suunnitteluun sekä audiovisuaaliseen mediakulttuuriin. Koulutusta järjestetään Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa sekä Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunnassa. Alempi korkeakoulututkinto on taiteen kandidaatti. Ylempi korkeakoulututkinto on taiteen maisteri.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella muotoilua. Opinnoissa voi suuntautua teolliseen muotoiluun, kaluste- ja sisustussuunniteluun, keramiikka- ja lasimuotoiluun, tuote-, kaluste-, pakkaus-, tekstiili- ja vaatemuotoiluun sekä kiviesine- ja korumuotoiluun, teatteripuvustukseen, graafiseen suunniteluun, jalkine-, keramiikka-, lasi-, nahka-, neule-, tekstiili- ja vaatetussuunnitteluun. Tutkintonimike on kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto artenomi (AMK) tai muotoilija (AMK).

Viestintää opiskellen voi suuntautua esimerkiksi digitaaliseen viestintään ja graafiseen viestintään. Tutkintonimike on kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto medianomi (AMK). Vaatetusalaan suuntautuen tutkintonimike on kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto vestonomi (AMK).

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voidaan suorittaa käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, jossa voi suuntautua tuotteen suunnitteluun ja valmistukseen tai ympäristön suunnitteluun ja rakentamiseen. Tutkintonimike on artesaani. Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voidaan suorittaa myös kuvallisen ilmaisun perustutkinto, jossa voi suuntautua esimerkiksi graafiseen suunnitteluun. Tutkintonimike on kuva-artesaani. Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voidaan suorittaa myös painoviestinnän perustutkinto suuntautuen ulkoasun toteutukseen. Tutkintonimike on painotuoteassistentti.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös esimerkiksi hopeasepän, kaivertajan, keramiikkakisällin, kultasepän, käsityöntekijän, lasinpuhaltajakisällin, sisustusalan ja tekstiilialan ammattitutkinnot sekä mm. keramiikkamestarin, lasinpuhaltajamestarin, sisustusalan ja verhoilijamestarin erikoisammattitutkinnot. Myös oppisopimuskoulutus tarjoaa mahdollisuuden kouluttautua alalle.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Muotoilualan työpaikkoja on esimerkiksi muotoilu-, sisustusarkkitehti-, insinööri- ja konsulttitoimistoissa sekä teollisuuden ja kaupan alan yrityksissä. Graafinen suunnittelu työllistää suunnittelutoimistoissa, viestintätoimistoissa, mainostoimistoissa, painotaloissa ja median palveluksessa. Työpaikat sijaitsevat pääosin Etelä-Suomessa.

Yrittäjyys on muotoilualla yleistä. Muotoilijoita, suunnittelijoita ja konsultteja toimii paljon yrittäjinä, jotka tekevät muotoilua tai suunnittelua alihankintana muun muassa teknologiateollisuuden ja palvelualojen yrityksille. Tyypillisesti oman yritystoiminnan tai konsulttityön lisäksi tehdään alan opetustyötä. Suuri osa alan yrityksistä on pieniä.

Muotoilualalla esiintyy paljon työttömyyttä. Työllisyystilannetta heikentää se, että alalle on koulutettu enemmän kuin työmarkkinat vetävät, eikä kaikille riitä alan töitä. Työllistymiseen vaikuttaa oma koulutus, työkokemus ja ansioituminen alalla.  Talouden suhdanteiden vaihtelut vaikuttavat herkästi muotoilualan yritysten palveluiden kysyntään kotitalouksien ja asiakasyritysten sekä kuntien ja valtion organisaatioiden tekemien muotoiluun liittyvien hankintojen kautta.

Päivitetty: