Talonrakennusala

Talonrakentaminen on rakennusalan näkyvintä ja myös tunnetuinta toimintaa. Ala pystyttää uudet rakennukset sekä ylläpitää vanhempaa rakennuskantaa korjausrakentamalla. Rakennusalan kansantaloudellinen merkitys on suuri, sillä Suomen kansallisvarallisuudesta noin 70 prosenttia on rakennetussa ympäristössä.

Jouni 3

Rakennusliikkeet. Urakoitsijat. Arkkitehtitoimistot. Suunnittelu- ja konsultointitoimistot. Insinööritoimistot. LVI-alan yritykset. Sähköalan yritykset. Rakennustuoteteollisuus. Maalausliikkeet. Pintatoimialan yritykset. Maahantuojat. Tukkuliikkeet. Vähittäiskauppa.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa rakennusalan perustutkinnon, jossa voi suuntautua talonrakennukseen. Tutkintonimike on talonrakentaja. Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voidaan suorittaa myös talotekniikan perustutkinto, pintakäsittelyalan perustutkinto sekä sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös mm. talonrakennusalan, rakennustuotannon, rakennustuotealan, ilmastointiasentajan, kiinteistönhoitajan, lattianpäällystäjän, putkiasentajan, rakennuspeltisepän, teknisen eristäjän, maalarin, automaatioasentajan ja sähköasentajan ammattitutkinnot.

Lisäksi voidaan suorittaa talonrakennusalan, rakennusalan työmaapäällikön, ilmastointiasentajan, kiinteistönhoitajan, lattiamestarin, maalarimestarin, putkiasentajan, rakennuspeltisepän, automaatioyliasentajan ja sähköyliasentajan erikoisammattitutkinnot. Myös oppisopimuskoulutus tarjoaa mahdollisuuden kouluttautua alalle.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella rakennustekniikkaa, talotekniikkaa ja sähkötekniikkaa. Tutkintonimike on tekniikan ammattikorkeakoulututkinto insinööri (AMK). Rakennusalan työnjohtoa opiskellen tutkintonimike on rakennusmestari (AMK).

Yliopistoissa voi opiskella teknisiä tieteitä. Opinnoissa voi suuntautua rakennustekniikkaan. Koulutusta järjestetään Tampereen teknillisessä yliopistossa sekä Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulussa. Teknisissä tieteissä voi opiskella myös mm. sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa tai puunjalostustekniikkaa. Alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatti. Ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri.

Yliopistoissa voi opiskella myös arkkitehtuuria. Koulutusta järjestetään Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa Arkkitehtuurin laitoksella, Oulun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa sekä Tampereen teknillisessä yliopistossa. Alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatti. Ylempi korkeakoulututkinto on arkkitehti.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Talonrakennusala työllistää noin 135 000 työntekijää, toimihenkilöä ja yrittäjää uudisrakentamisessa, korjausrakentamisessa ja rakennuttamisessa. Noin kolmasosa rakennustyömailla työskentelevistä on pääurakoitsijoiden palveluksessa, loput aliurakoitsijoiden tai vuokratyönantajien palkkalistoilla. Ala on pienyritysvaltainen.

Talonrakennusalan työllisyyttä ylläpitää uudisrakentaminen, jossa rakennetaan uusia asuinrakennuksia ja muita rakennuksia. Korjausrakentaminen työllistää yhä enemmän. Vanhempaa rakennuskantaa pidetään kunnossa esimerkiksi peruskorjauksin, minkä lisäksi rakennuksille tehdään perusparannuksia ja uudistamista.

Rakennusala on suhdanneherkkä työllistäjä. Talouden lasku- ja noususuhdanteet heijastuvat nopeasti rakentamisen määriin, ja sitä kautta työntekijöiden tarpeeseen. Rakennustoiminnan vilkastuessa alalle tarvitaan enemmän työntekijöitä. Työllisten määrä vaihtelee myös vuodenaikojen mukaan, sillä rakennustoiminta on osittain kausiluonteista. Työttömyyttä esiintyy yleensä eniten talvisin, vähiten kesäisin ja syksyisin.

Ammattitaitoisten työntekijöiden tarvetta lisää lähivuosina monien työntekijöiden ja toimihenkilöiden siirtyminen eläkkeelle.

Päivitetty: