Suunnittelu- ja konsultointiala

Suunnittelu- ja konsultointiala on yksi teknologiateollisuuden viidestä päätoimialasta. Suunnittelun ja konsultoinnin yritykset ovat valtaosin insinööri-, arkkitehti- ja konsulttitoimistoja, jotka tuottavat suunnittelupalveluja mm. teollisuuden, talonrakentamisen ja yhdyskuntarakentamisen tarpeisiin. Kyseessä on tekninen ja vaativa palveluala, jossa tarvitaan korkeatasoista osaamista myös tutkimuksessa, tuotekehityksessä, asiakkuudenhallinnassa, markkinoinnissa ja myynnissä.

Suunnittelutoimistot. Insinööritoimistot. Arkkitehtitoimistot. Konsulttitoimistot.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa suunnitteluassistentin perustutkinnon. Tutkintonimike on suunnitteluassistentti. Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös suunnitteluassistentin ammattitutkinto sekä tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto. Myös oppisopimuskoulutus tarjoaa mahdollisuuden kouluttautua alalle.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella tekniikkaa ja suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK). Opinnoissa voi suuntautua esimerkiksi tuotekehitykseen, automaatiotekniikkaan, elektroniikkaan, energiatekniikkaan, kone- ja tuotantotekniikkaan, liikennealaan, maanmittaustekniikkaan, rakennustekniikkaan, sähkötekniikkaan, tuotantotalouteen, tietotekniikkaan ja ympäristötekniikkaan.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella myös luonnonvara-alaa, jossa voi opiskella esimerkiksi kestävää kehitystä ja suorittaa luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinnon ympäristösuunnittelija (AMK). Maisemasuunnittelua opiskellen tutkintonimike on hortonomi (AMK), maaseutuelinkeinoja opiskellen agrologi (AMK) ja metsätaloutta opiskellen metsätalousinsinööri (AMK). Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon tradenomi (AMK) voi suorittaa opiskellen esimerkiksi liiketaloutta tietotekniikkaan, tietojenkäsittelyyn tai tuotantotalouteen suuntautuen.

Yliopistoissa voi opiskella teknisiä tieteitä. Alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatti. Ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri. Opinnoissa voi suuntautua mm. automaatiotekniikkaan, energiatekniikkaan, konetekniikkaan, maanmittaustieteisiin, prosessitekniikkaan, rakennustekniikkaan, sähkötekniikkaan ja elektroniikkaan, tietotekniikkaan ja tietoliikennetekniikkaan, tuotantotalouteen ja ympäristötekniikkaan.

Arkkitehtuuria tai maisema-arkkitehtuuria opiskellen alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatti. Ylempi korkeakoulututkinto on arkkitehti tai maisema-arkkitehti. Yliopistoissa voi opiskella myös luonnontieteitä. Alempi korkeakoulututkinto on luonnontieteiden kandidaatti. Ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri. Opinnoissa voi suuntautua esimerkiksi bio- ja ympäristötieteisiin, fysikaalisiin tieteisiin, geologiaan, kemiaan, maantieteeseen sekä tietojenkäsittelytieteeseen ja tietotekniikkaan.

Yliopistoissa voi opiskella myös maatalous- ja metsätieteitä. Alempi korkeakoulututkinto on maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti. Ylempi korkeakoulututkinto on maatalous- ja metsätieteiden maisteri. Opinnoissa voi suuntautua esimerkiksi maataloustieteisiin, metsätieteisiin tai ympäristötieteisiin.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Teknologiateollisuuteen kuuluva suunnittelu- ja konsultointiala työllistää Suomessa noin 54 000 ammattilaista. Suunnittelun ja konsultoinnin asiantuntijapalveluita tarvitaan erityisesti teollisuudessa, talonrakentamisessa ja yhdyskuntarakentamisessa.

Suunnittelu- ja konsultointialan yritykset toimivat globaaleilla markkinoilla, joihin vaikuttavat maailmantalouden suhdanteiden vaihtelut. Ne heijastuvat viennin määrinä sekä palveluiden kysyntänä yrityksissä osaajien tarpeeseen. Suunnittelu- ja konsultointialan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Varsinkin eläkkeelle jäävien tilalle tarvitaan uusia työntekijöitä. Kasvunäkymät ovat hyvät erityisesti teollisuuden suunnittelussa.

Päivitetty: