Ympäristöala

Ympäristöalalla tehdään tärkeää työtä luonnon ja ympäristön suojelemiseksi ja hoitamiseksi. Ympäristötyön tärkeydestä kertoo se, että ympäristön tila vaikuttaa ihmisten, yhteiskuntien ja koko luonnon hyvinvointiin. Globaalissa mittakaavassa ympäristöasioiden hoidolla vaikutetaan elinolosuhteisiin maapallolla pitkälle tulevaisuuteen.

Ympäristöministeriö. Suomen ympäristökeskus (SYKE). ELY-keskukset. Aluehallintovirastot. Kunnat. Tutkimuslaitokset. Yliopistot. Oppilaitokset. Ympäristöjärjestöt. Ympäristöalan yritykset. Luontoalan yritykset.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon. Opinnoissa voi suuntautua ympäristöalaan, jolloin tutkintonimike on ympäristönhoitaja. Luontoalaan suuntautuen tutkintonimike on luonto-ohjaaja, luonnonvaratuottaja tai luonto- ja ympäristöneuvoja. Poro- ja luontaistalouteen suuntautuen tutkintonimike on porotalousyrittäjä tai luontaistalousyrittäjä.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös erä- ja luonto-oppaan, luonnontuotealan, porotalouden ja bioenergia-alan ammattitutkinnot sekä keruutuotetarkastajan, luontokartoittajan, riistamestarin ja metsämestarin erikoisammattitutkinnot. Myös oppisopimuskoulutus tarjoaa mahdollisuuden kouluttautua alalle.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella esimerkiksi kestävää kehitystä. Tutkintonimike on luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto ympäristösuunnittelija (AMK). Ammattikorkeakouluissa voi opiskella myös esimerkiksi ympäristöteknologiaa. Tutkintonimike on tekniikan ammattikorkeakoulututkinto insinööri (AMK).

Yliopistoissa voi opiskella bio- ja ympäristötieteitä. Alempi korkeakoulututkinto on luonnontieteiden kandidaatti. Ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri. Yliopistoissa voi opiskella myös ympäristötieteitä. Alempi korkeakoulututkinto on maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti. Ylempi korkeakoulututkinto on maatalous- ja metsätieteiden maisteri. Yliopistojen teknisissä tieteissä voi opiskella esimerkiksi ympäristötekniikkaa. Alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatti. Ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Ympäristöala työllistää valtiolla, kunnilla, tutkimuslaitoksissa, yliopistoissa ja oppilaitoksissa. Työpaikkoja on lisäksi ympäristöalan yrityksissä, luontoalan yrityksissä ja muiden toimialojen yrityksissä esimerkiksi teollisuudessa. Ala työllistää myös järjestöissä. Ympäristöalalla työskentelevien kokonaismäärän arvioiminen on vaikeaa johtuen työntekijöiden sijoittumisesta eri sektoreille. Ala työllistää esimerkiksi ympäristön tutkimisen, suunnittelun, käytön, hyödyntämisen ja hoidon tehtäväalueilla.

Työllisyystilanne vaihtelee koulutustaustasta riippuen. Määräaikaiset työsuhteet ovat yleisimpiä yliopistoissa ja kunnilla. Ympäristöalan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Niiden työllisyystilanteeseen vaikuttaa alan palveluiden ja tuotteiden kysyntä, joka riippuu talouden suhdanteista ja investoinneista ympäristöön. Ympäristöteknologia on yksi nopeimmin kehittyvistä tekniikan osa-alueista. Sen tarpeisiin vastaaminen edellyttää riittävästi osaavia työntekijöitä.

Ympäristöalaan liittyvä luontoyrittäjyys on pienyritysvaltaista. Alalla toimivat ovat pääasiassa yhden hengen yrityksiä tai perheyrityksiä. Niiden työllisyydelle on tyypillistä kausiluonteisuus ja sivutoimisuus sekä osa-aikainen ja monialayrittäjyys.

Päivitetty: