Agronomi

Ammatit Julkaistu

Agronomit työskentelevät maatalouden asiantuntija-, neuvonta- ja kehitystehtävissä mm. valtiolla, kunnilla ja maatalousalan järjestöissä. Ammatissa toimiminen edellyttää oman erikoisalan hyvää hallintaa ja säädösten tuntemusta sekä organisointi-, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Elintarvike, rehu- ja lannoiteteollisuus, maatalousalan järjestöt, julkishallinto, oppi- ja tutkimuslaitokset sekä kaupan-, pankki- ja vakuutus- sekä viestintäalan yritykset.

Selaa avoimia työpaikkoja: Agronomi

Agronomin työ on asiantuntija-, neuvonta- ja kehittämistehtäviä, jotka edellyttävät oman erikoisalan hyvää hallintaa. Ammatissa tarvitaan alan lainsäädännön tuntemusta ja sen soveltamistaitoa.

Agronomit tarvitsevat organisointi- ja johtamistaitoja. Ammatissa tarvitaan itsenäistä työskentelyotetta, oma-aloitteisuutta ja pitkäjännitteisyyttä. Päätöksentekokyky on myös tarpeen. Agronomin työssä tarvitaan sosiaalisuutta ja vuorovaikutustaitoja sekä neuvottelutaitoja.

Ammatissa on oltava halukas oppimaan ja omaksumaan uusia asioita, koska maatalouden tukijärjestelmät muuttuvat usein, teknologian kehitys on nopeaa ja maatalouden harjoittamisessa tulee huomioida useita ympäristöön vaikuttavia seikkoja.

Erityisesti neuvontatyössä tarvitaan hyviä suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja. Kansainväliset tehtävät edellyttävät hyvää kielitaitoa.

Ylempi korkeakoulututkinto, maatalous- ja metsätieteiden maisteri, sekä alempi korkeakoulututkinto maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti useissa eri pääaineissa.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

3816 €/kk

Yksityinen sektori

3565 €/kk

Julkinen sektori

4563 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat