Ajojärjestelijä

Ammatit Julkaistu

Ajojärjestelijän tehtävänä on suunnittella tavaraliikenteen kuljetukset mahdollisimman tehokkaiksi ja kannattaviksi. Henkilöliikenteessä he voivat suunnitella esimerkiksi linja-autojen aikatauluja, tilausajojen reitityksiä ja kuljettajien työvuoroja. Ajojärjestelijä toimii kuljettajien lähimpänä esihenkilönä.  Ammatissa vaaditaan tarkkuutta, loogista ajattelukykyä, tietoteknisiä ja sosiaalisia taitoja sekä stressinsietokykyä. 

Kuljetus- ja huolintayritykset, terminaaliyhtiöt ja teollisuuden alan yritykset.

Selaa avoimia työpaikkoja: Ajojärjestelijä

Ajojärjestelijä vastaa kuljetusten käytännön järjestelyistä, joten häneltä vaaditaan kuljetusalan ja kaluston tuntemusta sekä hyvää paikallistuntemusta. Työssä tarvitaan asiakaspalveluhenkisyyttä ja yhteistyötaitoja. Kuljettajien esihenkilönä ajojärjestelijä tarvitsee henkilöstöjohtamisen taitoja.

Ammatissa vaaditaan myös taloudellista ajattelua. Kuljetuksia ja tavarankäsittelyä koskevan lainsäädännön ja määräysten tunteminen on työssä tarpeen, samoin työehtosopimusten tuntemus. Työssä tarvitaan tietotekniikan käyttötaitoja.

Hyvä muisti, paineensietokyky ja rauhallisuus ovat tarpeellisia ominaisuuksia. Työssä tarvitaan myös huolellisuutta ja tarkkuutta. Tarvittaessa on kyettävä tekemään monia asioita yhtä aikaa. Ajojärjestelijöillä on usein pitkä työkokemus kuljettajana tai terminaalityöntekijänä.

 

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa logistiikan perustutkinnon. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös esimerkiksi palvelulogistiikan erikoisammattitutkinto toimitusketjun hallinnan osaamisalalta. Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK) esimerkiksi logistiikkaa tai liikennealaa opiskellen.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

3230 €/kk

Yksityinen sektori

3229 €/kk

Julkinen sektori

3262 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto