Alusliikenneohjaaja

Ammatit Julkaistu

Alusliikenneohjaaja seuraa rannikkoalueiden ja Saimaan alusliikennettä, ylläpitää reaaliaikaista liikennetilannekuvaa sekä välittää aluksille tietoa liikennöintiin vaikuttavista tekijöistä. Alusliikenneohjaaja työskentelee meriliikennekeskuksessa. Työ edellyttää pitkäjänteisyyttä, nopeaa reagointikykyä yllättävissä tilanteissa sekä kielitaitoa ja kykyä selkeään viestintään.

Alusliikenneohjaajan ammatti edellyttää pitkäjänteisyyttä, mutta toisaalta myös valmiutta reagoida yllättäviin tilanteisiin nopeasti ja tehokkaasti. Alusliikenneohjaajalta edellytetään hyvää simultaanikapasiteettia eli kykyä käsitellä ja yhdistää eri lähteistä tulevaa informaatiota. Lisäksi on kyettävä suorittamaan useita tehtäviä samanaikaisesti.

Alusliikenneohjaajan tulee pystyä hahmottamaan tutka- ja automaattisen alusten tunnistusjärjestelmän tuottamasta tilannekuvasta alusten liike sekä sijainnit muihin aluksiin ja väylään nähden. Tarvittaessa alusliikenneohjaaja järjestelee liikennettä, joka edellyttää kykyä järjestelmälliseen ja loogiseen ajatteluun.

Alusliikenneohjaajan tehtävään kuuluu olennaisesti tiedottaminen, joten ammatissa edellytetään kykyä kommunikoida suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Ammatissa on sopeuduttava kaksivuorotyöhön.

Alusliikenneohjaajien koulutusta järjestetään tarpeen mukaan. Työpaikkakoulutus tapahtuu meriliikennekeskuksessa työpaikkakouluttajan johdolla. Suoritettuaan hyväksytysti työpaikkakoulutusjakson saa henkilö kelpuutusmerkinnän, joka osoittaa hänen olevan pätevä hoitamaan alusliikenneohjaajantehtäviä itsenäisesti kyseisellä alueella.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Alusliikenneohjaajalla on oltava voimassa oleva Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) myöntämä alusliikenneohjaajan pätevyystodistus. Pätevyystodistus voidaan myöntää henkilölle, jolla on vähintään vahtiperämiehen pätevyyskirja ja joka on suorittanut kuusi kuukautta meripalvelua kansipäällystössä. Merkittävä osuus alusliikenneohjaajista on kuitenkin toiminut myös alusten päällikköinä.

Lisäksi alusliikenneohjaajan pätevyystodistuksen myöntämisen edellytyksenä on, että hakija on suorittanut hyväksytysti alusliikenneohjaajan peruskoulutuksen. Alusliikenneohjaajan on myös hallittava tarvittavassa laajuudessa suomen, ruotsin ja englannin kieli.

Mediaanipalkka

5272 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Hyödyllisiä linkkejä