Ammatillisen oppilaitoksen opettaja

Ammatit Julkaistu

Ammatillisissa oppilaitoksissa työskentelee ammatillisten aineiden ja yleissivistävien aineiden opettajia. Työpaikkana voi olla ammatillinen oppilaitos tai ammatillinen aikuiskoulutuskeskus. Opettajilta vaaditaan oman ammattialansa ja opetusaineen hyvää tuntemusta sekä vuorovaikutus- ja opetustaitoja.

Ammatilliset oppilaitokset, ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset sekä muut oppilaitokset, joilla on ammatillisen koulutuksen tai aikuiskoulutuksen järjestämislupa.

Selaa avoimia työpaikkoja: Ammatillisen oppilaitoksen opettaja

Ammatillisten oppilaitosten opettajilta vaaditaan oman koulutusalan ja/tai opetusaineen hyvää teoreettista ja käytännöllistä hallintaa. Pedagogiset taidot eli opetustaidot ovat ammatissa tarpeen.

Opettajan tulee olla vuorovaikutustaitoinen. Ammatti edellyttää yhteistyötaitoja, mutta myös kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Hyvät suulliset ja kirjalliset viestintätaidot ovat työssä tarpeen. Työssä tarvitaan myös pitkäjännitteisyyttä ja kärsivällisyyttä.

Ammatillisen oppilaitoksen opettajan on tunnettava myös työelämää. Oman alan kehityksen seuraaminen ja ammattitaidon kehittäminen on välttämätöntä.

Ammatillisen oppilaitoksen yhteisten aineiden opettajilta vaaditaan opetettavan aineen aineenopettajan kelpoisuus. Koulutuksena on yliopistossa suoritettava opetettavaan aineeseen liittyvä ylempi korkeakoulututkinto sekä opettajan pedagogiset opinnot.

Ammatillisten aineiden opettajalla tulee pääsääntöisesti olla oman alansa ylempi korkeakoulu- tai AMK-tutkinto sekä vähintään kolmen vuoden työkokemus omalta alaltaan ja opettajalta vaadittavat pedagogiset opinnot suoritettuna.

Opettajan pedagogiset opinnot voidaan suorittaa kokopäiväisesti yhdessä vuodessa tai työn ohella monimuotokoulutuksena. Pedagogiset opinnot suoritetaan ammattikorkeakoulujen yhteydessä toimivissa ammatillisissa opettajakorkeakouluissa.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Ammatillisen oppilaitoksen opettajien kelpoisuudesta on säädetty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.

Ammattipätevyydet (suomi.fi)

Mediaanipalkka

4106 €/kk

Yksityinen sektori

4047 €/kk

Julkinen sektori

4122 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto