Ammattisukeltaja

Ammatit Julkaistu

Ammattisukeltajat työskentelevät pääasiassa monipuolisissa vedenalaisissa rakennustöissä, joihin kuuluu esimerkiksi pohjarakennustöitä, putkien asennuksia ja teräsrakentamista. Ammatti on fyysisesti ja henkisesti vaativa ja edellyttää suunnitelmallisuutta, huolellisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Työpaikkoja on sukelluspalveluja tarjoavissa yrityksissä. Myös pelastuslaitokset, Puolustusvoimat ja Rajavartiosto työllistävät ammattisukeltajia omissa tehtävissään.

Sukelluspalveluja tarjoavat yritykset, Puolustusvoimat, Pelastuslaitokset ja Rajavartiolaitos.

Selaa avoimia työpaikkoja: Ammattisukeltaja

Ammattisukeltajan työ edellyttää vedenalaisten työtehtävien erikoisosaamista. Monipuolinen sukellus- ja rakennustekniikoiden hallinta on tarpeen. Työssä on osattava käyttää ja huoltaa sukellusjärjestelmiä, -varusteita ja -kalustoa.

Ammattisukeltajan on hallittava työssä käytettävät työvälineet ja -menetelmät. Työssä on hallittava mm. hitsaukset, polttoleikkaustyöt, poraustyöt, panostustyöt, muottityöt, raudoitukset ja betonointi sekä pohjamassojen siirrot. Sukeltajalta vaaditaan hyvää piirustuksien lukutaitoa.

Työt on osattava tehdä työturvallisuutta noudattaen. Turvamääräykset, työsuojelunormit ja turvallisuusriskit on tunnettava. Vaaratilanteiden ennakointi on tärkeää. Vaaratilanteissa on osattava toimia oikein. Työtehtäviä suoritetaan vaativissa olosuhteissa kaikkina vuorokauden aikoina läpi vuoden mikä asettaa omat vaatimuksensa.

Huolellisuus ja vastuullisuus sekä hyvät suunnittelutaidot ja ongelmanratkaisutaidot ovat työssä tarpeen. Sukeltajan on osattava työskennellä sekä itsenäisesti että työryhmän jäsenenä.

Hyvä fyysinen kunto ja henkinen paineensietokyky ovat tarpeen. Rauhallinen luonne on työssä tarpeen. Sukeltajalla on oltava hyvä fyysinen ja psyykkinen terveys.

Toisella asteella voidaan suorittaa ammattisukeltajan ammattitutkinto. Tutkintoon valmentavaa koulutusta järjestetään toisella asteella ammatillisissa aikuisoppilaitoksissa. Myös oppisopimuskoulutusta järjestetään.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Sukellustyötä saa tehdä vain pätevä sukeltaja. Pätevyys määräytyy työn laadun ja sukelluksen vaativuuden perusteella. Tehtävän mukainen pätevyys sukellustyöhön osoitetaan näyttötutkintona suoritetusta kevytsukeltajan tutkinnosta tai Pelastusopistossa suoritetusta soveltuvasta tutkinnosta tai näyttötutkintona suoritetusta ammattisukeltajan ammattitutkinnosta annetulla todistuksella.

Vedenalaista rakennustyötä tekevä sukeltaja (suomi.fi)

Yrityksissä palkkaus määräytyy työntekijän ja työnantajan välillä solmitun työsopimuksen mukaan. Yrittäjinä toimivilla tulot määräytyvät liiketoiminnan kannattavuuden mukaan. Pelastuslaitosten, Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen sukeltajien palkat määräytyvät virka- ja työehtosopimuksien mukaan.