Analyytikko

Ammatit Julkaistu

Analyytikko on talous- ja rahoitusalan ammatti. Analyytikon työhön kuuluu talouden ilmiöiden ja yritysten seuraamista sekä niiden tulevaisuudennäkymien ennustamista. Analyytikko pohtii eri tekijöiden vaikutuksia yritysten pörssikursseihin, ja tekee analyysiensä perusteella osto- ja myyntisuosituksia eri yrityksistä. Analyytikkoja työllistävät pankit ja sijoitustoimintaan erikoistuneet yritykset. Työssä tarvitaan ennakointia, kykyä itsenäiseen päätöksentekoon sekä laskentatoimen ja kansantalouden tuntemusta.

Pankit, sijoitustoimintaan erikoistuneet yritykset, vakuutusyhtiöt ja suuryritykset.

Selaa avoimia työpaikkoja: Analyytikko

Analyytikon on tunnettava rahoitusmarkkinoiden toiminnan perusteet sekä kyettävä ennakoimaan tulevaisuuden tapahtumien suuntaa pörsissä. Hänen on kyettävä laatimaan aina keskimääräistä paremmin toteutuvia ennusteita nopeasti ja epävarmuudesta huolimatta.Laskentatoimen, kansantalouden, rahoituksen ja matematiikan tiedot ja taidot ovat tarpeen.

Analyytikon on osattava hankkia tietoa erilaisita tietolähteistä sekä analysoitava niiden tarjoamaa tietoa. Analyytikon on tunnettava vastuuta analyysikohteidensa arvioiden totuudenmukaisuudesta, luotettavuudesta ja osakekurssien kehittymisestä. Sijoittajapsykologian ymmärtäminen on työssä tärkeää. Analyytikon on kyettävä itsenäiseen päätöksentekoon ja arviointiin. 

Henkilökohtaiset kontaktit ovat tärkeä tiedon lähde. Analyytikot palvelevat myös ulkomaalaisia sijoittajia ja yrityksiä, mikä edellyttää kielitaitoa. Vaatimuksena on vähintään englannin ja usein ruotsin kielen taito. Kiire ja taloudelliset epävarmuustekijät voivat aiheuttaa stressiä.

Analyytikoilla on useimmiten kauppatieteellinen korkeakoulututkinto. Yliopistoissa voi kauppatieteellisellä koulutusalalla suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon kauppatieteiden maisteri tai alemman korkeakoulututkinnon kauppatieteiden kandidaatti. Toimialojen analyytikoilla on lisäksi kyseisen toimialan, esimerkiksi lääketieteen, metsäalan tai tietotekniikan koulutusta. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

4520 €/kk

Yksityinen sektori

4564 €/kk

Julkinen sektori

4154 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Haastattelut