Arkkitehti

Ammatit Julkaistu

Arkkitehdin työssä yhdistyvät tiede, taide ja tekniikka. Suurin osa arkkitehdeistä suunnittelee rakennuksia, mutta arkkitehdit toimivat myös yhdyskuntasuunnittelu- ja kaavoitustehtävissä. Rakennusten suunnittelutyö voi kohdistua uudis- tai korjausrakennuskohteeseen. Arkkitehtejä työskentelee yksityisissä toimistoissa, kunnilla ja valtiolla. Ammatissa tarvitaan luovuutta ja hyvää tilan hahmotuskykyä sekä kykyä ratkaista ongelmia. 

Arkkitehtitoimistot, julkishallinto, yliopistot ja korkeakoulut sekä yrittäjinä.

Selaa avoimia työpaikkoja: Arkkitehti

Arkkitehdilta vaaditaan tiedot ja taidot rakennusten, kaupunkitilojen ja yhdyskuntien suunnitteluun. Suunnittelussa on osattava huomioida ympäristön tila, viihtyisyys, asuttavuus sekä ympäröivä luonto.  Arkkitehdin on tunnettava rakennustekniikkaa sekä laki- ja sopimusasioita. Ammatti edellyttää hyvää tilan hahmottamiskykyä sekä luovuutta ja kykyä ratkaista ongelmia. Arkkitehti tuntee kehityksen periaatteet ja rakennusmateriaalien ympäristövaikutukset, ja huomioi estetiikan työssään.

Ammatissa vaaditaan hyviä vuorovaikutustaitoja, sillä asiakkaan tarpeet pitää selvittää hyvin suunnitteluprosessin eri vaiheissa. Järjestelmällisyys sekä kyky aikatauluttaa omaa työtä ovat olennainen osa työtä. Hyvistä suullisista ja kirjallisista viestintätaidoista on etua. Piirustustaidosta on hyötyä erityisesti luonnosten laatimisessa. Matemaattinen lahjakkuus on eduksi.

Arkkitehdin työ voi olla myös stressaavaa, koska työhön kohdistuu toisinaan julkista kritiikkiä. Oman arkkitehtitoimiston perustaminen vaatii yrittäjän valmiuksia.

Arkkitehdin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Arkkitehdin tutkinnon voi suorittaa teknillisessä yliopistossa.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Kunnan ja valtion virkoihin on omat kelpoisuusvaatimuksensa. Suunnittelijoilta ja pääsuunnittelijoilta on omat pätevyysvaatimuksensa.

Mediaanipalkka

4368 €/kk

Yksityinen sektori

4360 €/kk

Julkinen sektori

4481 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat