Aseseppä

Ammatit Julkaistu

Asesepät valmistavat, korjaavat ja huoltavat aseita sekä niiden osia. Aseseppä toimii yleensä itsenäisenä yrittäjänä. Työssä vaaditaan kädentaitoja, aseiden teknistä tuntemusta, aseita koskevan lainsäädännön hallitsemista sekä asiakaspalvelutaitoja.

Aseliikkeet, asekorjaamot, aseverstaat, Puolustusvoimat sekä itsenäisinä yrittäjinä.

Selaa avoimia työpaikkoja: Aseseppä

Asesepän ammatti edellyttää aseiden tekniikan ja toiminnan tuntemista. Asesepän on osattava valmistaa, korjata ja huoltaa aseita. Ammatissa on tunnettava aseiden valmistamisessa ja korjaamisessa käytettävät materiaalit, työvälineet ja metallin työstötekniikat. 

Asesepältä vaaditaan kädentaitoja ja tarkkuutta, kykyä pitkäjännitteiseen työskentelyyn, luovaa ajattelua ja kekseliäisyyttä. Työssä on oltava tarkka, huolellinen ja noudatettava turvallisuusvaatimuksia. Asesepän on myös osattava huoltaa työssä käytettäviä koneita, laitteita ja työvälineitä. 

Alalla toimivilta edellytetään aseita koskevan lainsäädännön tuntemista ja rehellisyyttä. Nuhteeton tausta on edellytys ammatissa toimimiselle. Työ edellyttää aseiden ja asealan kehityksen seuraamista. Yrittäjänä toimivalta edellytetään liiketoiminan harjoittamisen perusteiden hallintaa.

Asesepän koulutusta annetaan Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa aikuiskoulutuksena. Tutkinto on taideteollisuusalan perustutkinto artesaani. Asesepän ammattiin voi valmistua myös oppisopimuskoulutuksella hakeutumalla oppiin jonkin vanhemman asesepän verstaalle Ammattitaidon kartuttua voi suorittaa taideteollisuusalan ammattitutkinnon (aseseppä) ja taideteollisuusalan erikoisammattitutkinnon (aseseppämestari). Myös puolustusvoimissa annetaan asesepän koulutusta.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Luvat asealan elinkeinon harjoittamiseen myöntää ja peruuttaa Poliisihallituksen asehallinto.

Asealan elinkeinolupa (suomi.fi)

Mediaanipalkka

3210 €/kk

Yksityinen sektori

3232 €/kk

Julkinen sektori

1808 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Hyödyllisiä linkkejä

Ammattialat