Asfalttityöntekijä

Ammatit Julkaistu

Asfalttityöntekijät päällystävät ja paikkaavat asfaltilla teitä, katuja ja muita alueita sekä valmistavat asfalttimassaa. Asfalttityötekijät työskentelevät yleensä asfalttiurakoitsijoiden palveluksessa. Työssä vaaditaan hyvää ammattitaitoa ja fyysistä kuntoa sekä sosiaalisuutta ja soveltuvuutta pitkiin työpäiviin.

Asfalttiurakointiin erikoistuneet yritykset.

Selaa avoimia työpaikkoja: Asfalttityöntekijä

Asfalttimassan valmistus erityisillä asfalttiasemilla tapahtuu pitkälle automatisoidun tekniikan avulla ja vaatii tekijältään käytännön kokemusta tai teknistä koulutusta. Asfalttikoneiden kuljettajien on hallittava koneiden huoltamiseen liittyvät pienet korjaustyöt.

Työ vaatii tekijöiltään paitsi hyvää ammattitaitoa ja fyysistä kuntoa, myös vuorovaikutustaitoja, sillä työtä tehdään ryhmässä. Ammatissa tarvitaan myös valmiutta urakkaluonteiseen työhön. Työssä tarvitaan turvallisuuden huomioimista ja tarkkuutta, sillä työtä tehdään usein muun liikenteen lomassa.

Työtä tehdään vaihtelevissa olosuhteissa, ja vaikeat sääolot hankaloittavat työtä. Työ ei sovi henkilöille, jotka ovat allergisia tai astmaattisia. Kuuman asfaltin läheisyys lisää hengitys- ja verenkiertoelimistön rasitusta. Lämpimät ilmat lisäävät merkittävästi hikoilua, ja ihon suojaaminen on välttämätöntä.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa rakennusalan perustutkinnon maarakentajaksi tai maarakennuskoneenkuljettajaksi suuntautuen. Myös oppisopimuskoulutus on mahdollinen. Alan suurimmat yritykset järjestävät myös omaa koulutusta. Näyttötutkintona voidaan suorittaa myös maarakennusalan ammattitutkinto sekä maarakennusalan erikoisammattitutkinto.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

2893 €/kk

Yksityinen sektori

3407 €/kk

Julkinen sektori

2475 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat