Asianajaja

Ammatit Julkaistu

Asianajaja antaa oikeudellista neuvontaa yksityishenkilöille ja yhteisöille sekä avustaa asianosaista tuomioistuimessa tai muussa viranomaisyhteydessä. Asianajaja on juristi, joka on erityisen kokenut, pätevöitynyt sekä Suomen asianajajaliiton jäsen. Työpaikat ovat asianajotoimistoissa tai valtion oikeusaputoimistossa sekä yrittäjänä. Työ on itsenäistä ja vaativaa asiantuntija- ja asiakaspalvelutyötä.

Yrittäjänä, asianajotoimistoissa tai valtion oikeusaputoimistossa.

Selaa avoimia työpaikkoja: Asianajaja

Asianajajan työssä tarvitaan laajaa lakialan asiantuntemusta. Laintuntemuksen lisäksi ammatti vaatii vastuullisuutta sekä kykyä itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn. Asianajan tulee olla lojaali asiakastaan kohtaan. Ammatissa vaitiolovelvollisuus on ehdoton edellytys ammatinharjoittamiselle.

Ammatissa on osattava kuunnella eri osapuolten näkemyksiä, ongelmia ja toiveita, mutta myös otettava kantaa ja esitettävä asiakkaan ratkaistavaksi vaikeitakin asioita. Asiakaspalvelu edellyttää kykyä tulla toimeen ja työskennellä erilaisten ihmisten kanssa. Ammatissa on etua hyvästä paineensietokyvystä.

Asianajajan työ edellyttää myös lainsäädännön kehityksen jatkuvaa seuraamista ja säännöllistä täydennyskouluttautumista. Asianajajalta edellytetään, että tämä on rehelliseksi tunnettu ja hänen taloutensa on oltava kunnossa. Lisäksi ammatissa tarvitaan kielitaitoa.

Yliopistoissa voi opiskella oikeustiedettä ja suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon oikeustieteen maisteri. Sen lisäksi on suoritettava hyväksytysti asianajajaliiton järjestämä asianajajan erikoisammattitutkinto. Oikeustieteen maisterin on mahdollista pätevöityä varatuomariksi (VT) suorittamalla vuoden kestävä auskultointi eli tuomioistuinharjoittelu. Oikeustieteellisiä jatkotutkintoja ovat oikeustieteen lisensiaatin (OTL) ja oikeustieteen tohtori (OTT) tutkinnot.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Nimikkeet asianajaja ja asianajotoimisto ovat lailla suojattuja. Niitä voivat käyttää ainoastaan Suomen Asianajajaliittoon hyväksytyt juristit, joilla on vähintään neljä vuotta alan työkokemusta sekä asianajajan erikoisammattitutkinto. Asianajaksi voi hakea vähintään 25-vuotias henkilö. Asianajajien palvelutoimintaa ohjaavat tiukemmat laatukriteerit ja laajempi sääntely kuin muiden juristien ja heitä valvotaan huomattavasti tiukemmin kuin oikeudenhoidon muita ammattilaisia.

Mediaanipalkka

5500 €/kk

Yksityinen sektori

5871 €/kk

Julkinen sektori

5064 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat