Autokorinkorjaaja

Ammatit Julkaistu

Autokorinkorjaajat ovat peltiseppiä, jotka korjaavat kolarissa vahingoittuneita tai ruosteen vahingoittamia autoja. Työ vaatii monipuolista teknistä osaamista, ongelmanratkaisutaitoja, kädentaitoja ja asiakaspalvelutaitoja.

Autokorjaamot, maalaamot sekä ajoneuvoalan valmistavassa teollisuudessa.

Selaa avoimia työpaikkoja: Autokorinkorjaaja

Autokorinkorjaajan on tunnettava autotekniikka sekä työssä käytettävät materiaalit. Ammatissa on hallittava asennus- ja korjaustyöt, hitsaus- ja ohutlevytyöt ja muovien korjaus. Autoalalla työskentelevältä edellytetään loogista ajattelukykyä ja ongelmanratkaisutaitoja. Asiakaspalvelussa ja ryhmätyöskentelyssä tarvitaan vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Työssä tarvitaan hyviä kädentaitoja.

Englantia on hallittava ainakin ammattisanaston verran. Autot ja niiden korjausmenetelmät kehittyvät nopeasti, mikä edellyttää valmiutta oppia koko ajan uutta.

Ajoittain voi joutua työskentelemään etukumarassa tai kädet kohotettuina ylös, jolloin työ rasittaa niskaa ja hartianseutua. Allergiat, etenkin öljyille, saattavat vaikeuttaa alalla työskentelyä.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa autoalan perustutkinnon autokorinkorjaukseen suuntautuen. Tutkinto on autokorinkorjaaja. Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. Ammattitaidon kartuttua voidaan suorittaa myös mm. ajoneuvoalan ammattitutkinto vauriokorjauksen tai korjaamopalvelujen osaamisalalla ja ajoneuvoalan erikoisammattitutkinto vauriokorjauksen tai korjaamopalvelujen osaamisalalla.

Autojen huolto- ja korjaustöissä vaaditaan myös jatkuvaa täydennyskoulutusta, sillä autot kehittyvät koko ajan ja niiden varustustaso monipuolistuu. Autoalan pätevöitymisohjelmat (APO) ovat ammatillisia täydennyskoulutusohjelmia, joissa autoalalla työskentelevä pätevöityy omassa ammatissaan tai voi edetä urallaan vaativampiin tehtäviin aina johtotehtäviin asti.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

3023 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Autokorikorjaaja

Ammattialat