Automaalari

Ammatit Julkaistu

Automaalari hallitsee autojen maalauksen ja värisävyt. Ammatissa tarvitaan teknisen osaamisen ja kädentaitojen lisäksi taiteellisuutta ja luovuutta.  

Automaalaamoissa, autoliikkeissä ja autokorjaamoissa sekä ajoneuvokoreja, erikoisajoneuvoja ja asuntovaunuja valmistavassa teollisuudessa.

Selaa avoimia työpaikkoja: Automaalari

Ammattitaitoisen automaalarin on hallittava ajoneuvon erilaisten materiaalien pintakäsittely, perusmaalaus ja korjausmaalaus. Automaalari hallitsee pintamaalauksen työvaiheet, osaat sekoittaa ja sävyttää värit sekä tehdä paikka- ja häivytysmaalaukset. Pintakäsittelytaidon lisäksi automaalarin on tunnettava myös ajoneuvotekniikkaa ja hänellä on oltava mekaanikko-osaamista.

Automaalari osaa irrottaa, merkitä ja kiinnittää korin osat ja tehdä esikäsittelytyöt, auton suojauksen, pohjustustyöt. Ammatissa on tunnettava korin muovilaadut ja niihin sopivat korjausmenetelmät, esikäsittely-, puhdistus-, pohjustus- ja pintamaalausmateriaalit ja -menetelmät.

Automaalarin ammattitaidon perustana ovat käden taidot, mutta tietotekniikan käyttö apuvälineenä on lisääntynyt. Automaalari työskentelee melko itsenäisesti, ja siksi hän tarvitsee myös itsenäistä työotetta. Työssä on osattava toimia turvallisesti, taloudellisesti ja asiakaslähtöisesti.

Teknisen osaamisen lisäksi automaalari pääsee käyttämään taiteellista luovuutta työssään. Autonmaalauksessa käytettävät maalit ja kemikaalit voivat aiheuttaa altistumista. Autokorjaamossa ja -maalaamossa työskentely ei sovi allergikolle. Yksipuoliset työasennot voivat aiheuttaa kuormitusta.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa autoalan perustutkinnon, jossa voi suuntautua automaalaukseen. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. Ammattitaidon kartuttua voidaan suorittaa ajoneuvoalan ammattitutkinto vauriokorjauksen osaamisalalta sekä ajoneuvoalan erikoisammattitutkinto vauriokorjauksen osaamisalalta.

Työ edellyttää jatkuvaa lisä- ja täydennyskoulutusta, koska autot ja niiden tekniikka sekä automaalauksessa käytettävät aineet kehittyvät koko ajan. Autoalan pätevöitymisohjelmat (APO) ovat ammatillisia täydennyskoulutusohjelmia, joissa autoalalla työskentelevä pätevöityy omassa ammatissaan tai voi edetä urallaan vaativampiin tehtäviin aina johtotehtäviin asti.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

2721 €/kk

Yksityinen sektori

2721 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat