Automaatioinsinööri

Ammatit Julkaistu

Automaatioinsinööri on erikoistunut automaatiojärjestelmiin, joita käytetään esimerkiksi teollisuudessa ja kiinteistöissä. Työtehtävät vaihtelevat järjestelmien ja laitteiden suunnittelusta tuotekehitykseen ja tuotannon johtamiseen. Työpaikkoja on eri toimialojen teollisuudessa sekä alan laitteita valmistavassa teollisuudessa. Ammatissa tarvitaan teknistä osaamista, esimiestaitoja, ongelmanratkaisukykyä, yhteistyötaitoja ja asiakaspalveluhenkisyyttä.

Teollisuudessa sekä prosessi- ja automaatiotekniikan laitteita ja järjestelmiä valmistavissa ja suunnittelevissa yrityksissä, voimalaitoksissa, kaupan alalla ja maahantuojilla.

Selaa avoimia työpaikkoja: Automaatioinsinööri

Automaatioon liittyvissä asiantuntijatehtävissä tarvitaan vahvaa automaatiotekniikan osaamista. Ammatissa tarvitaan lisäksi sähkötekniikan, konetekniikan ja tietotekniikan osaamista.

Tuotannossa tulee tuntea tuotantomenetelmät ja laatuun liittyvät seikat. Monissa tehtävissä tarvitaan liiketoiminnan, projektijohtamisen ja markkinoinnin tuntemusta. Johtotehtävissä tarvitaan esimiesosaamista ja organisointikykyä sekä kykyä itsenäisiin päätöksiin ja vastuunkantoon.

Ongelmanratkaisutaidot, yhteistyötaidot, asiakaspalveluhenkisyys ja kielitaito ovat tarpeen. Alan kehitystä on seurattava jatkuvasti. Kielitaidosta on etua.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella automaatiotekniikkaa, sähkö- ja automaatiotekniikkaa ja talotekniikkaa. Tutkinto on tekniikan ammattikorkeakoulututkinto insinööri (AMK).

Yliopistojen teknillistieteellisellä koulutusalalla voi opiskella automaatiotekniikkaa, automaatio- ja sähkötekniikkaa ja sähkötekniikkaa. Ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri. Alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatti.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Sähköturvallisuusalan säädösten mukaan oman alansa sähkö- ja käyttötöitä saa itsenäisesti tehdä vain henkilö, jolla on näihin töihin riittävä ammattitaito. Sähköturvallisuusalan vastuuhenkilöllä (sähkötöiden johtaja tai käytön johtaja) tulee olla toimialueen kattava pätevyystodistus. Pätevyystodistus annetaan henkilölle, jolla on riittävä sähköalan koulutus, työkokemus ja suoritettu sähköturvallisuustutkinto.

Sähkötöiden johtajan/Käytön johtajan pätevyys (suomi.fi)

Mediaanipalkka

4497 €/kk

Yksityinen sektori

4498 €/kk

Julkinen sektori

4437 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto