Bioanalyytikko

Ammatit Julkaistu

Bioanalyytikko työskentelee yleensä laboratoriohoitajana terveydenhuollon laboratoriossa. Hän ottaa potilailta verikokeita, ohjaa potilaita verikokeisiin valmistautumisessa ja tutkii erilaisia laboratorionäytteitä. Bioanalyytikko on näytteenoton ja kliinisen laboratoriotyön asiantuntija. Työpaikkoja ovat esimerkiksi sairaaloiden ja terveyskeskusten laboratoriot. Ammatti edellyttää asiakaspalvelutaitoja, tarkkuutta, huolellisuutta sekä vastuullisuutta.

 Terveydenhuollon laboratorioissa, tutkimusryhmissä, hoito- ja tutkimusyksiköissä tai laboratorioalan yrityksissä.

Selaa avoimia työpaikkoja: Bioanalyytikko

Bioanalyytikon työ vaatii koko laboratoriotutkimusprosessin hyvää hallintaa ja teknistä osaamista. Monet bioanalyytikon tehtävät vaativat kädentaitoja, kuten pienten näytemäärien annostelu ja näytteenotto.Koska työssä joutuu käsittelemään erilaisia näytemateriaaleja ja kohtaamaan erilaisia asiakkaita, hygieniaosaaminen ja työturvallisuusosaaminen ovat osa bioanalyytikon ammattitaitoa.

Bioanalyytikkona toimiminen edellyttää vastuullisuutta, huolellisuutta, tarkkuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, päätöksentekoon ja moniammatilliseen yhteistyöhön. Terveydenhuollon laboratorioteknologia automatisoituu, digitalisoituu ja vaatii jatkuvaa itsensä kehittämistä. Ammatissa tarvitaan kykyä työskennellä sekä itsenäisesti että tiimin jäsenenä. Asiakaspalvelutaidot ovat myös tarpeen. 

Bioanalytiikan opiskelijalta ja bioanalyytikoksi valmistuvalta vaaditaan hyvää näköä, koska työ muun muassa sisältää mikroskoopilla työskentelyä. Myös allergiat voivat olla este ammatissa toimimiselle.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella bioanalytiikkaa ja suorittaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon bioanalyytikko (AMK).

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Bioanalytiikan opiskelijalta ja bioanalyytikoksi valmistuvalta vaaditaan hyvää erottelukykyä (näöntarkkuus), normaalia lukutarkkuutta ja normaalia silmien sisäänpäinkääntökykyä (konvergenssin lähipiste), sekä normaalia stereonäköä ja normaalia värinäköä.

Ammattikorkeakoulusta valmistunut bioanalyytikko (aikaisemmin laboratoriohoitaja) on oikeutettu toimimaan laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä kliinisessä laboratoriotyössä. Toimintaa valvoo aluehallintovirasto ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.

Mediaanipalkka

3057 €/kk

Yksityinen sektori

3062 €/kk

Julkinen sektori

3054 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat