Biokemisti

Ammatit Julkaistu

Biokemisti on biokemian asiantuntija, joka on perehtynyt molekyylien ja solujen rakenteisiin ja toimintaan. Biokemistin osaamista voidaan hyödyntää esimerkiksi sairastumisriskin arvioinnissa, lääke- tai rokotekehityksessä sekä tutkimustiedon jalostamisessa keksinnöiksi ja uusiksi tuotteiksi. Työpaikkoja on tutkimuslaboratorioissa, lääke- ja elintarviketeollisuudessa sekä yliopistoissa ja oppilaitoksissa. Biokemistiltä edellytetään biokemian asiantuntemusta, itsenäistä työskentelyotetta, pitkäjännitteisyyttä, tarkkuutta ja vuorovaikutustaitoja.

Laboratoriot, lääke-, diagnostiikka- ja elintarviketeollisuus, bioteknologian yritykset sekä yliopistot ja oppilaitokset.

Selaa avoimia työpaikkoja: Biokemisti

Biokemistiltä edellytetään luonnontieteiden ja lääketieteen tuntemusta sekä laboratoriotyöskentelyn menetelmien ja tekniikoiden hallintaa. Olennaista on osata selvittää molekyylien ja solujen rakennetta sekä toimintaa. Ammatissa on osattava soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja ja teorioita.

Tutkimustyössä tarvitaan taitoa tieteellisten julkaisujen kirjoittamiseen, sekä itsenäistä ja oma-aloitteista työskentelyotetta, pitkäjännitteisyyttä ja tarkkuutta. Esimiesasemassa edellytetään myös johtamistaitoa ja usein myös taloudellista osaamista. Tuotekehitystehtävissä on tärkeää osata muuttaa uudet innovaatiot myyviksi tuotteiksi. Biostatistiikan ja data-osaamisen merkitys korostuvat tulevaisuudessa.

Biokemisti tarvitsee työssään myös vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja. Hyvä kielitaito on tarpeen alan kirjallisuuden seuraamisessa ja yhteydenpidossa kansainväliseen tiedeyhteisöön. Biokemistin on seurattava oman alansa kehitystä ja kouluttauduttava alan kehittymisen myötä.

Taipumus ihoallergiaan tai yliherkkyys joillekin aineille saattaa estää varsinaisen laboratoriotyöskentelyn.

Yliopistoissa voi opiskella biokemiaa ja suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon filosofian maisteri. Kemia on tärkeä sivuaine biokemian opiskelijoille.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Sairaalakemistiltä vaaditaan sairaalakemistin koulutus, jonka voi suorittaa yliopistojen lääketieteellisissä tiedekunnissa.

Sairaalakemisti nimikesuojaus (suomi.fi)

Mediaanipalkka

4108 €/kk

Yksityinen sektori

3920 €/kk

Julkinen sektori

4496 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Hyödyllisiä linkkejä