Biotekniikan insinööri

Ammatit Julkaistu

Biotekniikan insinöörin ammatissa yhdistyvät biotieteet ja teknologia. Ammatissa työskennellään esimerkiksi terveydenhuollon ja teollisuuden tuotekehitys- ja tuotantotehtävissä ja tutkimuksen parissa. Biotekniikan insinööriltä vaaditaan luonnontieteellistä osaamista, tuote- ja prosessitekniikan hallintaa sekä yhteistyökykyä.

Teollisuus, biotekniikan parissa toimivat yritykset, tutkimuslaitokset, julkishallinto, yliopistot ja oppilaitokset.

Selaa avoimia työpaikkoja: Biotekniikan insinööri

Biotekniikan insinööri tarvitsee eri luonnontieteen alojen tuntemusta sekä teorioiden ja tutkimusmenetelmien hallintaa. Ammatissa on hallittava myös tuotanto- ja prosessitekniikkaan liittyvät asiat. Hyvä perehtyneisyys tuotannonalaan, kuten laboratoriodiagnostiikkaan, kemiaan, uusiutuvan bioenergiaan tai kiertotalouteen on ammatissa tarpeen. Työssä tarvitaan myös taloudellista ajattelua.

Johto- ja asiantuntijatehtävissä korostuu kokonaisuuksien hallinta sekä organisointitaidot. Työtä tehdään usein eri alojen asiantuntijoista koostuvan ryhmän jäsenenä, mikä edellyttää vuorovaikustaitoja ja yhteistyökykyä. Biotekniikan tuotekehitystyö edellyttää luovaa ajattelua.

Työ on yhä useammin kansainvälistä, jolloin korostuu taito hoitaa asioita suullisesti ja kirjallisesti vierailla kielillä. Ammatissa on tarpeen oman alan kehityksen jatkuva seuraaminen.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella biotekniikkaa. Tutkintonimike on tekniikan ammattikorkeakoulututkinto insinööri (AMK). Biotekniikka voi opiskella yliopistoissa useissa eri tiedekunnissa. Bio- ja ympäristötieteissä ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri.

Maatalous- ja metsätieteissä sekä elintarvike- ja ravitsemustieteissä ylempi korkeakoulututkinto on maatalous- ja metsätieteiden maisteri. Teknisissä tieteissä ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

4108 €/kk

Yksityinen sektori

3920 €/kk

Julkinen sektori

4496 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Hyödyllisiä linkkejä