Data-analyytikko

Ammatit Julkaistu

Data-analyytikko tutkii ja analysoi suuria tietomassoja sekä pyrkii esittämään tiedon visuaalisessa muodossa. Työn tavoitteena on liiketoiminnan ja palveluiden kehittäminen. Ammatissa vaaditaan tietoteknisiä taitoja, yhteistyökykyä ja analyyttistä ajattelutapaa. 

Yritykset, järjestöt ja julkishallinto.

Selaa avoimia työpaikkoja: Data-analyytikko

Data-analyytikolta vaaditaan liiketoiminnan ymmärrystä, jotta hän osaa suunnata työtään liiketoiminnan kehittämisen kannalta olennaisiin asioihin. Suurien tietomassojen ja tiedon louhinta käsittely vaativat erinomaisia tietoteknisiä taitoja sekä kykyä loogiseen ajatteluun. Esimerkiksi tilastotieteen ja palvelumuotoilun osaamisesta on usein ammatissa etua.  

Analyyttinen ajattelutapa on edellytys työssä menestymiselle. Tiedon visualisointi vaatii tietoteknisten taitojen lisäksi hyvää kirjallista ja suullista esitystaitoa sekä hyvää visuaalista silmää. Ammatissa vaaditaan hyviä yhteistyötaitoja, oma-aloitteisuutta sekä halua kehittyä. Kielitaidosta on usein tarpeen.

Data-analyytikoiden koulutus voi vaihdella, mutta tyypillinen koulutus on matemaattinen, teknillinen tai kaupallinen korkeakoulututkinto. Yliopistossa voi opiskella esimerkiksi tietojen käsittelytiedettä. Ammattikorkeakoulussa voi opiskella liiketaloutta (tradenomi, data-analytiikka).

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

4486 €/kk

Julkinen sektori

4153 €/kk

Yksityinen sektori

4566 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat