Eläinlääkäri

Ammatit Julkaistu

Eläinlääkärit huolehtivat eläinten terveyden- ja sairaanhoidosta, eläinsuojelusta ja tarttuvien eläintautien torjumisesta. Lisäksi he vastaavat elintarvikevalvontaan liittyvistä tehtävistä. Eläinlääkäreitä työskentelee kuntien, valtion, yliopistojen ja teollisuuden palveluksessa sekä yksityisillä eläinlääkäriasemilla ja ammatinharjoittajina. Työ vaatii kykyä tulla toimeen eläinten ja ihmisten kanssa sekä tehdä päätöksiä ja kantaa vastuuta.

Eläinlääkäriasemat, hyvinvointialueet, kunnat, elintarviketeollisuus ja järjestöt.

Selaa avoimia työpaikkoja: Eläinlääkäri

Eläinlääkärin työ vaatii laajan tieteellisen tiedon hallintaa sekä kykyä soveltaa sitä käytäntöön. Eläinlääkärin on tunnettava myös alaa koskeva lainsäädäntö. Kliinisessä työssä vaaditaan kykyä käsitellä eläimiä, ja eläinten käyttäytymisen tunteminen edesauttaa työntekoa. Hoitotoimenpiteiden suorittamisessa tarvitaan kädentaitoja ja nopeaa päätöksentekokykyä.

Asiakaspalvelutaidot ovat tarpeen eläinten omistajien kanssa, samoin hyvät kommunikaatiotaidot. Yhteistyötaitoja tarvitaan esimerkiksi työskentelyssä eläintenhoitajien, toisten eläinlääkäreiden ja viranomaisten kanssa. Ammatti vaatii tarkkuutta, täsmällisyyttä, loogista ajattelua ja hyviä organisointitaitoja.

Eläinlääkärin työasennot voivat olla hoitotilanteissa fyysisesti vaativia ja niissä voi tarvita myös voimaa, kuten autettaessa suuria eläimiä synnyttämään. Joskus toimenpiteet vaativat nopeaa reagointia sairaan tai muuten hankalan eläimen puolustautuessa.

Eläinlääkärin tulee seurata oman alansa kehitystä. Allergiataipumus on haitaksi kliinisessä työssä toimiville eläinlääkäreille.

Yliopistossa voi opiskella eläinlääketiedettä ja suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon eläinlääketieteen lisensiaatti.  Ammatillinen jatkokoulutus eli erikoiseläinlääkärikoulutus järjestetään koulutusohjelmina, jotka ovat: hevossairaudet, pieneläinsairaudet, tarttuvat eläintaudit, tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoito, yleiseläinlääketiede sekä ympäristöterveydenhuolto. Tieteellisenä jatkotutkintona voi suorittaa eläinlääketieteen tohtorin tutkinnon. 

Kansallisen erikoistumiskoulutuksen lisäksi eläinlääkärin on mahdollista suorittaa eurooppalainen Diplomate -erikoistumiskoulutus.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Eläinlääkärinä saavat Suomessa toimia vain laillistetut eläinlääkärit. Eläinlääkäriksi laillistamisesta huolehtii Suomessa Ruokavirasto.

Eläinlääkärin ammattipätevyydet (suomi.fi)

Mediaanipalkka

4500 €/kk

Yksityinen sektori

4668 €/kk

Julkinen sektori

4239 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto