Elektroniikkainsinööri

Ammatit Julkaistu

Elektroniikkainsinöörit työskentelevät eri tehtävänimikkeillä elektroniikkalaitteita ja niiden osia valmistavan teollisuuden palveluksessa. Työtehtäviä ovat tuotesuunnittelu, tuotekehitys ja tuotannon johtaminen. Työ edellyttää teknistä osaamista, esimiesosaamista, ongelmanratkaisutaitoja, valmiutta tiimityöskentelyyn ja asiakaspalveluhenkisyyttä.

Elektroniikka- ja sähköteollisuus, tele- ja automaatioalan yritykset , tietoliikenneoperaattorit sekä erilaiset suunnittelu- ja konsultointiyritykset.

Selaa avoimia työpaikkoja: Elektroniikkainsinööri

Elektroniikkaan liittyvissä asiantuntijatehtävissä tarvitaan vahvaa teknistä osaamista. Elektroniikan lisäksi tarvitaan tietokonetekniikan, ohjelmoinnin, testauksen, laadunvarmennuksen, tietoliikennetekniikan sekä säätö- ja automaatiotekniikan perusosaamista. Ammatissa on hallittava elektronisten laitteiden ja järjestelmien suunnittelu sekä niiden tuotantoprosessit ja valmistustekniikat. 

Monissa tehtävissä tarvitaan liiketoiminnan, projektijohtamisen ja markkinoinnin tuntemusta. Johtotehtävissä tarvitaan esimiesosaamista ja organisointikykyä sekä kykyä itsenäiseen päätöksentekoon ja vastuunkantoon. Ongelmanratkaisutaidot, yhteistyötaidot, asiakaspalveluhenkisyys ja kielitaito ovat tarpeen.

Teknologioiden ja tekniikan nopea kehitys edellyttää jatkuvaa opiskelua.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK) suuntautumisvaihtoehtona tieto- ja viestintätekniikka. 

Yliopistojen teknillistieteellisellä koulutusalalla voi suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon diplomi-insinööri ja alemman korkeakoulututkinnon tekniikan kandidaatti suuntautuen elektroniikkaan ja sähkötekniikkaan. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Sähköturvallisuusalan säädösten mukaan oman alansa sähkö- ja käyttötöitä saa itsenäisesti tehdä vain henkilö, jolla on näihin töihin riittävä ammattitaito. Sähköturvallisuusalan vastuuhenkilöllä (sähkötöiden johtaja tai käytön johtaja) tulee olla toimialueen kattava pätevyystodistus. Pätevyystodistus annetaan henkilölle, jolla on riittävä sähköalan koulutus, työkokemus ja suoritettu sähköturvallisuustutkinto.

Sähkötöiden johtajan/Käytön johtajan pätevyys (suomi.fi)

Mediaanipalkka

4592 €/kk

Yksityinen sektori

4570 €/kk

Julkinen sektori

4784 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto