Energianeuvoja

Ammatit Julkaistu

Energianeuvojat jakavat tietoa energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian lisäämisen keinoista kuluttajille, taloyhtiöille, kunnille ja paikallisille yrityksille. He työskentelevät esimerkiksi energiayhtiöiden, kuntien tai järjestöjen palveluksessa. Ammatti edellyttää energia-alan laajaa tuntemusta sekä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Energia-alan yritykset ja järjestöt, julkishallinto ja tutkimuslaitokset.

Selaa avoimia työpaikkoja: Energianeuvoja

Energianeuvojan on tunnettava monipuolisesti energia-alaa, kuten energian tuotantoa, kulutusta, hinnoittelua ja säästökeinoja sekä eri energiamuotoja ja niiden ympäristövaikutuksia. Työ voi painottua esimerkiksi kotitalouksien, kuntien tai yritysten neuvontaan tai kohdistua tietyille toimialoille kuten esimerkiksi rakentamiseen tai kuljetuksiin.

Ammatissa tarvitaan hyvää asiakaspalveluosaamista sekä selkeää kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa, neuvonta- ja koulutustaitoja. Kyky esittää moniuloitteisia asioita helposti ymmärrettävässä muodossa on tarpeen. Tehtävien hoito edellyttää suunnitteluosaamista, ongelmanratkaisutaitoja ja laskentaosaamista. Työ edellyttää kykyä itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn, mutta myös yhteistyö- ja ryhmätyötaitoja.

Lainsäädännön tuntemus ja kielitaito ovat eduksi. Myös tietotekniset taidot ovat tarpeen. Tekniikan ja ympäristöalan kehitystä on seurattava jatkuvasti, sillä järjestelmät kehittyvät koko ajan ja määräykset muuttuvat.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella energiatekniikkaa ja suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK). Yliopistojen teknistieteellisellä koulutusalalla voi opiskella energiatekniikkaa. Ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri. Alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatti. Ammatissa voidaan toimia myös muilla koulutustaustoilla, esimerkkeinä ympäristötekniikka sekä ympäristötiede. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

3820 €/kk

Yksityinen sektori

3861 €/kk

Julkinen sektori

3750 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat