Ensihoitaja

Ammatit Julkaistu

Ensihoitaja hoitaa äkillisesti sairastuneita ja kiireellistä hoitoa tarvitsevia potilaita esimerkiksi sairaalan päivystysvastaanotolla tai sairaankuljetusyksikössä. Ensihoitajan on kyettävä arvioimaan potilaan tila nopeasti, tunnistamaan avun tarve ja tekemään hoitoratkaisuja. Ammatissa vaaditaan aloitteellisuutta, ongelmanratkaisukykyä sekä kykyä itsenäiseen päätöksentekoon.

Ensihoidon ambulanssit, lääkäri- ja pelastushelikopterit, sairaaloiden päivystysvastaanotot ja teho-osastot, kansainväliset järjestöt sekä yrittäjänä.

Selaa avoimia työpaikkoja: Ensihoitaja

Ensihoitajan työ on vaativaa ja vastuullista työtä, joka edellyttää erittäin vahvaa lääketieteellistä osaamista ja ensiaputaitoja. Ensihoitaja osaa hahmottaa kokonaisuuksia ja johtaa hoitoryhmää. Aloitteellisuus, ongelmanratkaisukyky ja itsenäinen päätöksenteko ovat ensihoitotyön keskeisiä osaamisvaatimuksia.

Paineen alla ensihoitaja toimii rauhallisesti, ripeästi ja järkevästi. Ensihoitaja ei pelkää uusia ja yllättäviä tilanteita tai ihmisten erilaisuutta. Hän hallitsee ensihoidon vaativat hoitotoimenpiteet ja selviytyy tarkkuutta vaativista tehtävistä. Hänellä on hyvät ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot. 

Ensihoitotyössä tarvitaan hyvää fyysistä kuntoa ja henkistä vahvuutta kohdata raskaita ja järkyttäviä tilanteita. Ensihoitajan työhön kuuluu myös ambulanssin turvallinen ajaminen.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella ensihoitoa ja suorittaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon ensihoitaja (AMK). Tutkintoon sisältyy sairaanhoitajan koulutus.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Ensihoitajat laillistetaan terveydenhuollon ammattihenkilöiksi sairaanhoitajina. Toimintaa valvoo Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.

Ammattipätevyyden kelpoisuusehdot (suomi.fi)

Mediaanipalkka

3447 €/kk

Yksityinen sektori

3250 €/kk

Julkinen sektori

3517 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Hyödyllisiä linkkejä

Ammattialat