Fysiologi

Ammatit Julkaistu

Fysiologi tutkii elävien organismien toimintaa ja muutoksia. Fysiologeja työskentelee sairaaloissa, tutkimuslaitoksissa ja teollisuudessa. Lääketieteessä fysiologi tutkii elinten, esimerkiksi verenkierto- ja hengityselinten toimintoja, liikuntatieteessä taas fyysisen harjoituksen vaikutusta elimistöön. Ammatissa tarvitaan luonnontieteellistä osaamista. Tutkimustyö edellyttää itsenäistä, oma-aloitteista ja pitkäjännitteistä työskentelyä.

Sairaalat, tutkimuslaitokset, yliopistot sekä lääke- ja elintarviketeollisuus.

Selaa avoimia työpaikkoja: Fysiologi

Fysiologilta edellytetään fysiologian tuntemusta. Tieteellisessä tutkimustyössä tarvitaan luonnontieteellistä osaamista ja tarkkuutta. Fysiologin on oltava kiinnostunut elintoiminnoista, niiden muutoksista ja vaikutuksista kokonaisuuteen.

Tutkimustyö edellyttää itsenäistä, oma-aloitteista ja pitkäjännitteistä työskentelyä. Lisäksi edellytetään kykyä työskennellä erilaisten työryhmien jäsenenä. Ammatissa tarvitaan myös kielitaitoa. Oman alan tutkimuksen ja kehityksen seuraaminen on välttämätöntä, samoin tarvittava täydennyskouluttautuminen.

Fysiologeja koulutetaan yliopistoissa lääketieteellisessä tiedekunnassa. Ylempi korkeakoulututkinto on lääketieteen lisensiaatti. Alempi korkeakoulututkinto on lääketieteen kandidaatti. Luonnontieteellisessä tiedekunnassa voi opiskella fysiologiaa. Ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri. Alempi korkeakoulututkinto on luonnontieteiden kandidaatti.

Yliopistossa voi opiskella myös liikuntafysiologiaa. Ylempi korkeakoulututkinto on liikuntatieteiden maisteri. Alempi korkeakoulututkinto on liikuntatieteiden kandidaatti.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

4108 €/kk

Yksityinen sektori

3920 €/kk

Julkinen sektori

4496 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat