Fyysikko

Ammatit Julkaistu

Fyysikoita työskentelee tutkijoina, opettajina ja tuotekehitystehtävissä. Työpaikkoja on yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa, oppilaitoksissa ja teollisuudessa. Fyysikolta edellytetään vahvoja perustietoja fysiikasta. Ammatissa tarvitaan kykyä ajatella matemaattisesti sekä pitkäjännitteisyyttä, tarkkuutta ja vuorovaikutustaitoja.

Tutkimuslaitokset, korkeakoulut ja oppilaitokset, teollisuus, terveydenhuolto ja kaupan ala.

Selaa avoimia työpaikkoja: Fyysikko

Fyysikolta edellytetään vahvoja perustietoja fysiikasta sekä taitoa soveltaa alan keskeisiä kokeellisia, matemaattisia ja numeerisia menetelmiä. Fyysikon tehtävissä tarvitaan kykyä ajatella matemaattisesti, analyyttisesti ja loogisesti. Ammatissa on kyettävä omaksumaan uutta teoreettista tietoa sekä osattava soveltaa tutkimustietoa käytäntöön.

Tutkimustyössä tarvitaan pitkäjännitteisyyttä, tarkkuutta ja huolellisuutta. Suunnittelu- ja organisointitaidot ovat tarpeen monissa tehtävissä. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ovat tarpeen. 

Hyvästä kielitaidosta on hyötyä tutkimuskirjallisuuteen perehdyttäessä sekä oltaessa tekemisissä kansainvälisen tiedeyhteisön kanssa. Fyysikolta edellytetään oman alansa kehityksen seuraamista.

Yliopistoissa voi opiskella luonnontieteellisellä koulutusalalla fysikaalisia tieteitä. Fysikaalisiin tieteisiin kuuluvat fysiikka (teoreettinen fysiikka, soveltava fysiikka, materiaalitiede, biofysiikka ja elektroniikka) sekä geofysiikka, meteorologia ja tähtitiede. Ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri.

Teknillistieteellisellä koulutusalalla voi opiskella teknillistä fysiikkaa ja matematiikkaa. Ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri. Ylemmän korkeakoulututkinnon (FM, DI) suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea jatko-opiskeluoikeutta filosofian tai tekniikan lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon suorittamiseen.

Aineenopettajakoulutukseen kuuluu maisterin tutkinnossa yhden tai yleensä kahden opetettavan aineen opinnot sekä opettajan pedagogiset opinnot.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

4405 €/kk

Yksityinen sektori

4199 €/kk

Julkinen sektori

5105 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat