Geneetikko

Ammatit Julkaistu

Geneetikko eli perinnöllisyystieteilijä tutkii ominaisuuksien periytymistä. Tutkimuskohteena voi olla esimerkiksi molekyyli, solu tai koko laji. Geneetikkoja työskentelee yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Työssä vaaditaan tieteellistä osaamista, tarkkuutta ja pitkäjännitteisyyttä.

Yliopistot ja tutkimuslaitokset.

Selaa avoimia työpaikkoja: Geneetikko

Geneetikolta edellytetään genetiikan tuntemusta sekä tieteellistä osaamista. Genetiikan parissa työskentely edellyttää tarkkuutta ja huolellisuutta sekä erilaisten teknisten apuvälineiden hallintaa.

Työssä tarvitaan oma-aloitteisuutta, itsenäistä työskentelyotetta ja pitkäjännitteisyyttä, sillä tuloksia saadaan usein vasta pitkän ajan kuluttua. Vuorovaikutustaidot ja yhteistyötaidot ovat myös tarpeen.

Ammatissa tarvitaan kielitaitoa. Oman alan kehityksen seuraaminen on välttämätöntä.

Perinnöllisyystiedettä eli genetiikkaa voi opiskella biologian alalla yliopistoissa. Ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri. Alempi korkeakoulututkinto on luonnontieteiden kandidaatti. Yliopistoissa voi opiskella myös lääketieteellistä genetiikkaa sekä perinnöllisyyslääketiedettä eli kliinistä genetiikkaa.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

4108 €/kk

Yksityinen sektori

3920 €/kk

Julkinen sektori

4496 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat