Geronomi

Ammatit Julkaistu

Geronomi on seniori- ja vanhustyön monialainen asiantuntija, jonka työ pohjautuu ikääntyvien hyvinvoinnin ja toimintakykyisyyden tukemiseen ja terveyden edistämiseen. Geronomin työ edellyttää kiinnostusta terveyttä, sosiaalialaa ja liikuntaa kohtaan. Geronomi voi toimia ikääntyvien ja vanhusten palveluiden suunnittelijana, kehittäjänä, koordinoijana ja toteuttajana sekä palveluiden itsenäisenä tuottajana. 

Vanhainkodit, palvelutalot, hoivakodit, kotihoito, järjestöt. 

Selaa avoimia työpaikkoja: Geronomi

Geronomin ammatti vaatii vanhustyön erilaisten terveyttä ja toimintakykyä edistävien menetelmien hallintaa sekä taitoa arvioida asiakkaan tuen tarvetta. Geronomin ydinosaamiseen kuuluu moniammatillinen yhteistyö, ohjaamistaidot sekä erilaisten palvelujärjestelmien tuntemus. Osallisuuden tukemisen eri tavat on myös hyvä tuntea. 

Geronomin ammatissa tarvitaan hyviä yhteistyö- ja neuvottelutaitoja, sillä yhteistyötä tehdään sekä sosiaali- ja terveydenhuollon että perheen jäsenten kanssa.  Myös asiakkaan neuvonta, asiakkaan kuunteleminen ja motivointi ovat oleellinen osa työtä. 

Geronomin työ teoreettinen perusta on monitieteinen, joten tiedonhaun ja soveltamisen taidot ovat ammatissa tarpeen. Oman alan kehityksen seuraaminen on työssä onnistumisen kannalta tärkeää. 

Ammattikorkeakoulussa voi opiskella Geronomin AMK-tutkinnon. Yliopistoissa gerontologiaa opetetaan gerontologian ja kansanterveyden maisteriohjelmassa (terveystieteiden maisteri) tai osana terveystieteiden, kansanterveystieteen ja hoitotieteen tutkinto-ohjelmia. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Geronomi nimike kuuluu sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteriin. Valvira myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa geronomin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä henkilöille, jotka ovat suorittaneet sosiaalialalle soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon Suomessa. 

Ammattipätevyyden kelpoisuusehdot (suomi.fi)

Mediaanipalkka

2880 €/kk

Yksityinen sektori

2858 €/kk

Julkinen sektori

2890 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Hyödyllisiä linkkejä

Haastattelut