Henkilökohtainen avustaja

Ammatit Julkaistu

Henkilökohtainen avustaja auttaa vammaista henkilöä arkisissa asioissa ja tilanteissa, kodin ulkopuolisissa toiminnoissa ja harrastuksissa. Työ edellyttää itsenäistä työskentelyotetta, vuorovaikutustaitoja, joustavuutta sekä hyvää fyysistä kuntoa.

Henkilökohtainen avustaja on työsuhteessa vammaiseen henkilöön.

Selaa avoimia työpaikkoja: Henkilökohtainen avustaja

Henkilökohtaisen avustajan työn vaativuus vaihtelee henkisesti ja fyysisesti avustettavasta riippuen. Työssä on eduksi tilanneälykkyys ja arkielämän hallinta.

Joustava ja tasapainoinen persoonallisuus on työssä tarpeen. Avustajan tulee pystyä itsenäiseen työskentelyyn ja sopeutumaan muuttuviin tilanteisiin.

Hyvä fyysinen kunto on eduksi.

Muodollisia pätevyys- ja koulutusvaatimuksia ei ole. Sopiva peruskoulutus vaihtelee tehtävän mukaan. Perehdyttäminen työhön tapahtuu yleensä työpaikalla. 

Henkilökohtaisen avustajan koulutusta järjestetään toisen asteen oppilaitoksissa kuten ammatillisissa oppilaitoksissa ja kansanopistoissa. 

Hyvän pohjan ammattiin tarjoaa esimerkiksi puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnosta suoritettavat kaksi tutkinnonosaa. Toisena tutkinnonosana on henkilökohtaisena avustajana toimiminen. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

2176 €/kk

Yksityinen sektori

2230 €/kk

Julkinen sektori

2164 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat