Hienomekaanikko

Ammatit Julkaistu

Hienomekaanikko valmistaa, huoltaa, korjaa ja testaa hienomekaanisia tuotteita, jotka ovat mekaanisia ja elektronisia laitteita. Tuotteita ovat esimerkiksi teollisuuden tuotantolaitoksissa käytettävät mittarit ja sairaaloissa käytettävät instrumentit. Työpaikkoja on kone- ja metallituoteteollisuudessa, huoltoyrityksissä ja sairaaloiden apuvälineyksiköissä. Ammatissa tarvitaan teknistä osaamista, tarkkuutta, omatoimisuutta ja yhteistyötaitoja

Kone- ja metallituoteteollisuus. Elektroniikka - ja sähköteollisuus. Huoltoyritykset. Sairaaloiden apuvälineyksiköt.

Selaa avoimia työpaikkoja: Hienomekaanikko

Hienomekaanikolta edellytetään metallitöiden hallintaa sekä sähkötekniikan ja elektroniikan perusteiden tuntemusta. Joidenkin tuotteiden kohdalla tarvitaan myös pneumatiikan, robotiikan tai optiikan tuntemusta.

Työ edellyttää ohjelmoitavien ja manuaalisten työstökoneiden ja työvälineiden hallintaa sekä tietotekniikan käyttötaitoja. Kädentaidot, tarkkuus ja huolellisuus ovat ammatissa tarpeen, sillä valmistettavat ja liitettävät osat voivat olla hyvinkin pieniä.

Asennus-, huolto- ja korjausosaamisen lisäksi on hallittava mittaustekniikat sekä osattava lukea työpiirustuksia ja työohjeita. Hienomekaanikon on kyettävä työskentelemään sekä itsenäisesti että työryhmän jäsenenä. Asiakaspalvelutaidot ovat ammatissa tarpeen. Huolto- ja korjaustyössä tarvitaan ongelmanratkaisutaitoja.

Työ edellyttää työturvallisuusmääräysten tuntemista ja noudattamista. Ammatti edellyttää jatkuvaa opiskelua.

Hienomekaanikon ammattiin johtava tutkinto on lakkautettu, mutta kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnossa on osittain samoja opintoja.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Sähköturvallisuusalan säädösten mukaan oman alansa sähkö- ja käyttötöitä saa itsenäisesti tehdä vain henkilö, jolla on näihin töihin riittävä ammattitaito. Sähköturvallisuusalan vastuuhenkilöllä (sähkötöiden johtaja tai käytön johtaja) tulee olla toimialueen kattava pätevyystodistus. Pätevyystodistus annetaan henkilölle, jolla on riittävä sähköalan koulutus, työkokemus ja suoritettu sähköturvallisuustutkinto.

Sähkötöiden johtajan/Käytön johtajan pätevyys (suomi.fi)

Mediaanipalkka

3233 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat