Hinausautonkuljettaja

Ammatit Julkaistu

Hinausautonkuljettajan työnä on hinata ja siirtää erilaisia ajoneuvoja sekä antaa tarvittaessa pienimuotoista teknistä apua esimerkiksi ajoneuvon käynnistämiseksi. Hinauskaluston ja -menetelmien hallinnan lisäksi työssä tarvitaan teknistä osaamista ja asiakaspalvelutaitoja. Huolellisuus ja työturvallisuuden huomioiminen on työssä tärkeää, sillä hinauspaikkana voi olla esimerkiksi vilkas moottoritie tai ahdas katu.

Hinauspalveluja tarjoavat yritykset.

Selaa avoimia työpaikkoja: Hinausautonkuljettaja

Hinausautonkuljettajan on tunnettava hinauskalusto ja -menetelmät. Monipuolinen tekninen osaaminen on eduksi. Asiakaspalveluhenkisyys on työssä tarpeen.

Hinauksissa on osattava huomioida muu liikenne, mikä edellyttää hyvää huomiokykyä, tarkkaavaisuutta ja ennakointia. Työturvallisuuden huomioiminen on tärkeää, sillä hinauspaikoilla kuten moottoriteiden varsilla työtä tehdään muun liikenteen läheisyydessä. Kielitaito on eduksi.

Ammatti edellyttää valmiutta vuorotyöhön.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voidaan suorittaa logistiikan perustutkinto, jossa voidaan suuntautua kuljetuspalveluihin. Tutkintonimike on autonkuljettaja, linja-autonkuljettaja tai yhdistelmäajoneuvonkuljettaja. 

Kuorma-autonkuljettajilta edellytetään myös ammattipätevyyskoulutus. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Vaatimuksena C-kortti. Tavaraliikenteen ammattipätevyys.

Mediaanipalkka

3170 €/kk

Yksityinen sektori

3177 €/kk

Julkinen sektori

2618 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat